Vårterminen 2022 erbjuder vi följande korta kurser:

Inspirationshelger i folkmusik

Seniorernas musikskola

Schack

Keramik för nybörjare

Vardagsteknik

Välkommen!