Allmän kurs – Grund

Denna kurs vänder sig till dig som inte har läst klart grundskolan eller har svenska som andra språk och som efter avslutade SFI-studier önskar studera vidare på folkhögskola. Året är ett förberedelseår för kommande gymnasiestudier inom allmän linje. Max 10 deltagare.

 

Kurslängd

Kursen är 1-2 år beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Kursstart: 29 augusti 2022 

Mål

Att du genom studier och skapande ska:

 • förbereda dig för studier på gymnasienivå genom att få ökade kunskaper i många ämnen
 • utveckla dig själv som människa med stärkt självkänsla
 • bli en mer ansvarstagande och aktiv medborgare
 • lära känna människor, samhället och världen bättre
 • få ökade kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning
 • få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet.

 

Kursinnehåll

 • Matematik
 • Naturorienterade ämnen
 • Samhällsorienterade ämnen
 • Engelska
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • Klasstid
 • Gemensamma aktiviteter med skolan
 • Fördjupning

 

Du kommer att ingå i en mindre grupp och studera ämnen på grundskolenivå. Du kommer också att ha vissa timmar med deltagare som studerar på gymnasienivå.

Fördjupningar

Förutom att läsa behörighetsgivande ämnen, så ingår även en fördjupningskurs. Du väljer själv vilken kurs du vill läsa.

Spelutveckling_blå

Spelutveckling

Här får du pröva på att planera, designa och utveckla dina egna spel på datorn. Du behöver inga förkunskaper utan vi tar allt från grunden, att skapa ditt drömspel behöver inte vara så svårt som du tror.

Musik_lila

Musik

På musikfördjupningen får du prova på att spela ett instrument, välja låtar och spela i ensemble. Du behöver inga förkunskaper i något instrument. Det viktiga är att du tycker att det är kul med musik.

Psykosocial_korall

Psykosocial

En fördjupning som handlar om människan. Vi studerar grundläggande psykologi, socialpsykologi och vetenskapsteori. Vi läser också om människan i kris, om diagnoser inom psykiatri och neuropsykiatri. Det handlar om droger och kriminalitet och behandling. Tillsammans diskuterar vi teorier och strategier för att nå en psykosocial hälsa.

Hantverk_orange

Hantverk

Bland näver, garn, lera och färska träklykor utforskar vi hantverkstekniker som får våra händer att sjunga. På en del av våra lektioner lär vi oss om olika naturmaterial och provar en slöjdteknik för att omvandla kunnandet till en fungerade pryl. Andra lektioner drivs helt av dig som deltagare och vad du vill utforska. I dina egna projekt tänker du dessutom igenom hela processen innan du startar.

hjärta_korall

Må Bra

Alla gör vi saker för att må bra, men har du tänkt på vad det kan va?
Vi dukar upp ett smörgåsbord med saker som vi provar, t.ex. gym, meditation, tillverka chokladpraliner, göra smoothies, spel, lägereld med grillning, tälja, fiska, fotografera, sjunga, dansa…

Vilka aktiviteter vill du att vi ska prova?

Teori och praktik varvas och vi avslutar varje tillfälle med att reflektera över om det här var en aktivitet som passade dig. Du behöver inte prestera, bara uppleva mera!

Studier som passar dig

Undervisningen på allmän linje utgår från dina förkunskaper och erfarenheter. Genom att samarbeta och samtala i små grupper lär vi känna både varandra och oss själva, därför är närvaro och ett aktivt deltagande nödvändigt.
Vi blandar lärarledda lektioner med praktiskt arbete, studiebesök, projektarbeten, friluftsdagar och har ofta gemensamma aktiviteter med övriga linjer på skolan.

Vi ger grundskolebehörighet och syftet med kursen är att förbereda för studier på gymnasienivå.

Birka_5_79A5375

 

Studieomdöme istället för betyg

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av hela din studieförmåga enligt en skala från ett till fyra. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan och vi tittar då på följande faktorer

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel på grundskolenivå på CSNs hemsida www.csn.se

Studiekostnader

Service avgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du bör ha klarat det mesta av grundskolan i Sverige eller i ett annat land.
 • Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, lägst Sfi D.
 • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst ett 12 månader bakåt i tiden.
Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare på SMF och Allmän kurs grund
Maria Nyqvist

Maria Nyqvist

Verksamhetsledare för Allmän kurs. Utbildningsledare för Ambulanssjukvårdarutbildningen.
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

Ansök nu