Allmän kurs – Grund

Denna kurs vänder sig till dig som inte har läst klart grundskolan eller har svenska som andra språk och som efter avslutade SFI-studier önskar studera vidare på folkhögskola. Året är ett förberedelseår för kommande gymnasiestudier inom allmän linje. Max 10 deltagare.

 

Kurslängd

Kursen är 1-2 år beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Kursstart: utbildningen kommer inte att starta under läsåret 2023 – 2024

Mål

Att du genom studier och skapande ska:

 • förbereda dig för studier på gymnasienivå genom att få ökade kunskaper i många ämnen
 • utveckla dig själv som människa med stärkt självkänsla
 • bli en mer ansvarstagande och aktiv medborgare
 • lära känna människor, samhället och världen bättre
 • få ökade kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning
 • få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet.

 

Kursinnehåll

 • Matematik
 • Naturorienterade ämnen
 • Samhällsorienterade ämnen
 • Engelska
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • Klasstid
 • Gemensamma aktiviteter med skolan
 • Fördjupning

 

Du kommer att ingå i en mindre grupp och studera ämnen på grundskolenivå. Du kommer också att ha vissa timmar med deltagare som studerar på gymnasienivå.

Fördjupningar

Förutom att läsa de ämnen du saknar behörighet i så ingår det en fördjupningskurs i dina studier. Fördjupningskursen har du två eftermiddagar i veckan, vilket ger dig bra med tid för att fördjupa dig i ett intresse du redan har, eller pröva något nytt som du är nyfiken på. Fördjupningarna är ofta praktiska ämnen där du får utlopp för din kreativitet.

Studier som passar dig

Undervisningen på allmän linje utgår från dina förkunskaper och erfarenheter. Genom att samarbeta och samtala i små grupper lär vi känna både varandra och oss själva, därför är närvaro och ett aktivt deltagande nödvändigt.
Vi blandar lärarledda lektioner med praktiskt arbete, studiebesök, projektarbeten, friluftsdagar och har ofta gemensamma aktiviteter med övriga linjer på skolan.

Vi ger grundskolebehörighet och syftet med kursen är att förbereda för studier på gymnasienivå.

Birka_5_79A5375

 

Studieomdöme istället för betyg

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av hela din studieförmåga enligt en skala från ett till fyra. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan och vi tittar då på följande faktorer

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel på grundskolenivå på CSNs hemsida www.csn.se

Studiekostnader

Service avgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du bör ha klarat det mesta av grundskolan i Sverige eller i ett annat land.
 • Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, lägst Sfi D.
 • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst ett 12 månader bakåt i tiden.
Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare på SMF och Allmän kurs
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.