Ambulanssjukvårdare

Är du utbildad undersköterska och nyfiken på att jobba som ambulanssjukvårdare? Hösten 2021 startar vi en uppdragsutbildning till ambulanssjukvårdare. Utbildningen är ett år.

Som ambulanssjukvårdare hjälper du människor i livets alla faser. Du arbetar i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan i prehospital akutsjukvård. Ena stunden kan vara en lugn sjuktransport medan den andra kan innebära akut färd med blåljus. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då ni under ett pass arbetar tillsammans under många timmar. Du bör tycka om att jobba olika arbetstider och ofta med långa och sammanhängande arbetspass där du är borta från hemmet. Du är lugn, flexibel, stresstålig och har ett bra bemötande. Du måste orka bära tungt och hålla dig i form för att klara arbetets påfrestningar.

Region Jämtland Härjedalen genomför denna utbildning för att möta framtidens sjukvård och för att fler ska kunna arbeta inom ambulanssjukvården. Om du blir antagen får efter utbildningen en individuellt anpassad tjänst i regionen, beroende på bostadsort. Du är inte garanterad arbete inom ambulanssjukvården direkt efter examen men din nya kompetens behövs på sjukhuset eller inom Nära vård i hela regionen. 

Kurslängd

Denna utbildning är en uppdragsutbildning via Region Jämtland Härjedalen och började i augusti 2021. Just nu finns det inga planer på att starta utbildningen igen. Detta kan komma att ändras om Region Jämtland Härjedalen anser att det finns behov av att utbilda flera amublanssjukvårdare.

Innan ansökan öppnar

Du kan förbereda dig genom att hålla igång din kondition och din träning och genom att fortsätta arbeta som undersköterska och lära dig av situationer du möter i arbetet. Innan antagning görs tester som kondition, handstyrka, bål- och ryggstyrka/stabilitet, lyftstyrka och bårbärning. Inför körtestet kan du träna på att köra bil med hjälp av GPS, gärna i andra områden än de du vanligtvis besöker, mörkerkörning, öva på att backa, titta i sidospeglar och fordonsplacering. Trafikkunskap, regler och trafikpsykologi kan du också bekanta dig med.

 

 1. Att vara ambulanssjukvårdare

  I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs bl. a. för att ha rätt att ge läkemedel till patienten. När besättningen består av en ambulanssjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Ambulanssjukvårdaren kan till exempel assistera sjuksköterskan, lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning. Teamet samverkar i sin tur med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten på bästa sätt. Vid en olycksplats kan det vara ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Ambulanssjukvårdaren sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal. 

  En ambulanssjukvårdare kan ha en mängd olika arbetsuppgifter. Förutom ansvar för ledning och kommunikation har ambulanssjukvårdaren även ansvar för tekniken. Det gäller dels den medicintekniska utrustningen i ambulansen men också själva bilen. Tvätt och skötsel samt enklare service är en del av det dagliga arbetet. I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Det är inte alltid som det handlar om akuta lägen i ambulanspersonalens arbete. Det kan vara mindre akuta fall och transporter av patienter mellan olika vårdinrättningar och kan variera mycket under året. Vid de brådskande transporterna är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten och ambulanssjukvårdaren som kör, men i övriga fall turas man vanligtvis om att köra ambulansen.    

 2. Antagningskrav ambulanssjukvårdarutbildning
  • Undersköterskeexamen
  • Minst två års yrkeserfarenhet, på heltid, inom vård och omsorg som undersköterska
  • God fysisk och psykisk hälsa
  • Körkort med förarbehörighet B minst tre år
 3. Innan antagning

  Om du tror att den här utbildningen kan vara något för dig så ber vi dig tänka efter om du har vad som krävs innan du söker. Du måste vara stresstålig och flexibel. Utbildningen ställer stora krav på motivation, eget ansvar och att du kan vara borta från hemmet. Du behöver bo på skolan eller praktikplatsen flera gånger under året. Det är många resor och obligatorisk närvaro på alla lektioner, körutbildning, träffar och praktik. På praktiken kommer du att jobba dag och kväll enligt din handledares schema. Under kursens gång kommer det finnas moment du måste klara av för att kunna fortsätta utbildningen. Fundera på om du har de egenskaper som behövs för att klara ett psykiskt och fysiskt krävande jobb som ambulanssjukvårdare.  

 4. Ansökan till ambulanssjukvårdarutbildning

  När det är dags att söka så skapar du ett konto i vår antagningstjänst SchoolSoft. Användarnamn och lösenord ska du skriva upp för du behöver det sedan. Det är samma ansökan på Birka och Bäckedals hemsida, du ansöker till Birka Folkhögskola och blir sedan placerad på antingen Birka eller Bäckedal.  Det är samma person som hanterar alla ansökningar. Ladda upp betyg från undersköterskeutbildning, tjänstgöringsintyg som visar att du arbetat heltid minst två år, bild på ditt körkort och personligt brev. I det personliga brevet kan du beskriva dig själv, din hemsituation, din yrkeserfarenhet, hur du håller dig i form och varför du tror att du är lämplig som ambulanssjukvårdare. Vi läser alla ansökningar och gör en första gallring.

 5. Om utbildningen

  Om utbildningen 

  Utbildningen är en uppdragsutbildning. Du är inte garanterad arbete inom ambulanssjukvården direkt efter examen men din nya kompetens behövs på sjukhuset eller inom Nära vård i hela regionen. Du bör söka tjänstledigt från ditt jobb när du vet att du kommit in. Utbildningen är på heltid. Du har inte jullov, sportlov eller påsklov och kan ha praktik på röda dagar.  

  Eftersom ni bor på olika orter i länet kommer ni vara uppdelade i två klasser. Hälften har studieort Bäckedals Folkhögskola och den andra hälften tillhör Birka Folkhögskola. Du får inte själv välja studieort. Utbildningen är mycket varierad och du kommer inte vara på samma ställe hela tiden. Ungefär 15 veckor under året är du på Birka eller Bäckedal och tränar praktiska moment. Några veckor är alla samlade på samma skola. Distansundervisningen sker i ditt hem med hjälp av Office 365, här får du alla teoretiska moment. Ibland blir det studiebesök på olika orter eller externa utbildningar. Utryckningsförarutbildningen är i Älvdalen och till detta kommer 12 veckors praktik. 

  Praktiken görs i 12 veckor uppdelad i tre fyraveckorsperioder. Alla kan inte vara ute samtidigt. Du kommer att få vara på tre olika ambulansstationer varav en är Östersund. Arbetspassen är 8-20 och det kan vara trefyra pass på en vecka. När du kommer på din första praktik så har du genomgått Steg 1 i utryckningsförarutbildningen. Det är viktigt att du får köra mycket på praktiken och att du får många situationer att lära dig av.  

 6. Kursinnehåll ambulanssjukvårdarutbildning

  En utbildning med fokus på praktiska moment 

  Som ambulanssjukvårdare ska du vara expert på bemötande, bilen, ergonomi, arbetsmiljö och kommunikation med larmcentral och annat. Du tränas under utbildningen i alla moment som tillhör dina arbetsuppgifter och erhåller en komplett utryckningsförarutbildning. Det är en kompetensutveckling för dig som undersköterska som kommer ge dig möjligheter till ett arbete inom ambulansen i framtiden. Du kommer även att utvecklas som person och lära känna nya klasskamrater och lärare.  

  Ämnen du ska läsa: 

  Akut och prehospital sjukvård 

  Arbetsmiljö och ergonomi 

  Kommunikation och samband 

  Dokumentation och journalhantering 

  Fordonskunskap, teknisk utrustning och körteknik 

  Praktik LIA1 

  Praktik LIA2 

 

Fystesterna

Vi använder oss av Aasa – tester som många ambulansorganisationer i Sverige använder sig av. Du får ett betyg efter utfört test i stegen Icke Godkänt (IG) och Godkänt (G).

Momenten som ingår är:

Marklyft: över 60 kg G

Sidoplanka: över 45 sek G

Vanliga planka över 45 sek G

Rygglyft: över 90 sek G

Greppstyrka: 38 kg, IG eller G, ett test med varje hand

Harvard step test: Kliv upp och ner på en pall (män 50 cm, kvinnor 45 cm) med ett tempo på 60 ggr/minut i 5 minuter. Lägg dig därefter ner och vila, under tiden mäter vi din puls efter en, två och tre minuter. Din återhämtning speglar din kondition.

Kettlebells: bär en kettlebell på 24 kg i varje hand sex halvtrappor, tre våningar, upp. Vila en minut. Bär dem ner igen.

 

Om du har frågor kontakta Maria Nyqvist via e-post eller på 073-820 97 87

Maria Nyqvist

Maria Nyqvist

Verksamhetsledare för Allmän kurs. Utbildningsledare för Ambulanssjukvårdarutbildningen.
Ett fel uppstod
Tack!