Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog utvecklar du en fördjupad förståelse för hur du och andra fungerar i olika sammanhang. Vi fokuserar på mötet mellan och med människor samtidigt som vi vill ge varje studerande en möjlighet till utveckling och insikt om den egna förmågan. Du bygger upp ett professionellt förhållningssätt där du i din yrkesroll kommer att kunna reflektera, förstå sammanhang samt tillföra nya perspektiv på ett nyanserat sätt genom de kommunikativa verktyg du fått med dig från utbildningen.

Om programmet

Denna utbildning kommer inte att starta under 2022. Om du är nyfiken på behandlingsmetoder är du välkommen att läsa mer om vår nya utbildning till Socialpedagog. Det kan du göra här.

 

 1. Kursinnehåll och mål Behandlingspedagog

  Kursinnehåll

  • Förhållningssätt
  • Bemötande
  • Grupprocesser
  • Bristande omsorg av barn
  • Dysfunktionella familjemönster
  • Beroende
  • Samsjuklighet
  • Utvecklingspsykologi
  • Psykiatri/psykisk ohälsa
  • Migration
  • Integration
  • Kulturella skillnader
  • Kulturmöten
  • Socialtjänstlagarna
  • Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksvård
  • LSS
  • Dokumentation
  • Socialstyrelsens riktlinjer för missbrukarvård
  • Behandlar etik
  • Utomhuspedagogik
  • Ledarskap och pedagogik
  • Sociologi
  • Socialpsykologi
  • Psykologi
  • Behandlingsmetoder (orientering i KBT, 12-Steg, Gestaltterapi, Psykosyntes, psykodynamisk mm)
  • Gruppprocessmetoder
  • Samtalsmetoder
  • Vetenskapsteori
  • Fördjupningsarbete i socialarbete
  • LIA
  • Våld
  • Sorg
  • Kriminalitet

  Mål

  • Förståelse för individens beteende
  • Kunskap kring grupprocesser
  • Kännedom om mötet mellan individ och samhälle
 2. Behörighetskrav Behandlingspedagog
  • Du fyller minst 23 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande.
  • Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet.
  • För den som haft en egen tidigare personlighetsproblematik som behandlats professionellt, bör såväl behandling som minst tre (3) års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas.
 3. Närvarokrav och intyg Behandlingspedagog

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 90% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 90% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

 4. Studiemedel och studiekostnader Behandlingspedagog

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.
  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Marlén Johansson

Marlén Johansson

Några månader efter att jag började på Birka så kände jag hur jag började hitta tillbaka till mig själv. Jag har en fantastisk klass, och härliga lärare och vi tillsammans hjälps åt till att hitta vår plats här i världen.Läs mer

Peter Nääs

Peter Nääs

Lärare Behandlingspedagog, Beroendeterapeut och Socialpedagog
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.

 3. Vad behöver jag skicka med i min ansökan?

  Det är olika för olika utbildningar men oftast betyg, personbevis för studier och personligt brev. Mer detaljerad information finns under respektive utbildning på vår hemsida.