Songwriting Production

En kombination av dator, ljudkort och det kreativa musikutövandet står i fokus på denna utbildning. Vi spelar in, bearbetar ljudspår, mixar och arbetar även med midisignaler. Din idé blir till en låt eller en komposition. Du kommer även att ha tillgång till skolans musikstudio.

I kursen arbetar vi med Mac-datorer och programvaran Logic Pro X. Det går även bra att följa med i kursen med en annan dator och DAW (Digital Audio Workstation, ljudinspelningsprogramvara). På skolan finns ett begränsat antal datorer som du kan använda under lektionstid, men inga för utlåning. Det enklaste för dig är om du har med dig egen utrustning och programvara.

Fortsatta studier

Utbildningen erbjuder ett påbyggnadsår efter avslutat första år på Birka. Denna riktar sig till dig som önskar fortsätta studera hos oss, och fördjupa dina färdigheter. Ansökan är stängd just nu.

Om programmet

Startdatum: 28 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 10 april 2023

 1. Kursinnehåll och mål Songwriting

  Kursinnehåll

  • Inspelningsteknik DAW (Digital Audio Workstation)
  • Ljudlära/ljudteknik
  • Textskapande
  • Harmonik
  • Formuppbyggnad
  • Sessions
  • Biinstrument gitarr/piano eller sång
  • Gehörspel
  • Körsång
  • Solfège
  • Master class
  • Musikteori/gehör
  • Reflections
  • Kulturmöte
  • Temadagar

  Mål

  • Förberedande studier inom musikproduktion
  • Från idé till demo
  • Skapa/utveckla egna låtar
  • God kännedom i DAW (Logic Pro X)
  • God kunskap om övergripande ljudteknik
  • God förståelse för låtens uppbyggnad och innehåll
 2. Behörighetskrav Songwriting

  Behörighetskrav

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Songwriting

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se. Observera att du kan få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

  Studiekostnader

  Serviceavgift 800 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Emelie Jarvis

”Att läsa på Birka folkhögskola är något speciellt, då du får träffa engagerade människor som är intresserade av musik lika mycket som du. Du får utrymmet och tiden som krävs för att utvecklas på din musikaliska resa i livet oavsett vart den tar dig”. Läs mer här om Emelies tid hos oss på Birka.

JENS BLIXTH 56

Ansökning

Du ansöker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev samt betyg från din grund- och gymnasieutbildning, eventuellt intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt personbevis. Du ska även bifoga en film/fil med en egenkomponerad låt, kvaliteten på filen har ingen betydelse.

Kontakt

Marcus Eklund

070-364 71 96

 

Ansök nu