Etableringskurs för nyanlända

Denna kurs vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsprogrammet eller har en etableringsplan.

Kursen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan Birka Folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Kurslängd

6 månader

Mål

Efter genomförda studier kommer du

  • Att ha fått ökade kunskaper i svenska språket
  • Att ha fått ökade kunskaper om det svenska samhället
  • Att ha fått större möjligheter att komma vidare i arbetslivet

Kursinnehåll

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Gemensamma aktiviteter med skolan

Studier som passar dig

Undervisningen på etableringskursen utgår från dina förkunskaper och erfarenheter. Genom att samarbeta och samtala i små grupper lär vi känna både varandra och oss själva.

Vi blandar lärarledda lektioner med studiebesök och har gemensamma aktiviteter med övriga linjer på skolan.

rawpixel-1298290-unsplash

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi

Behörighetskrav

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsprogrammet eller har en etableringsplan.

Hur gör jag?

Etableringskurs på folkhögskola finns till för personer som är nyanlända till Sverige. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

OBS: Denna kurs är inte sökbar på denna webbplats.