Skogsutbildningen – så började det

Vi på Birka Folkhögskola diskuterade om det kunde finnas ett intresse för en skogsutbildning för skogsägare i folkhögskolemiljö. Innan vi kunde starta arbetet behövde vi få ett nätverk av företag och organisationer i branschen. Planen var att de som gick kursen skulle få tillgång till branschfolkets kunskaper.

Vi sökte finansiering för en förstudie från Leaderområdena som är verksamma i region Jämtland-Härjedalen. Vi fick stöd från de tre leaderområdena Leader 3sam, Leader Mittland + och Leader Skog Sjö och Fjäll.

Birka Folkhögskola genomförde förstudien som kom fram till att skolan borde starta en skogsutbildning för skogsägare.

Vi sökte finansiering för att producera vår utbildning från samma Leaderområden. Vi har fått finansiering  för att göra vår utbildning och kursstart är planerad till augusti 2019.

Utbildningen 2019/2020 är full, intresserade hänvisas till kurs 2020/2021.