Taxiförarutbildning

Letar du efter en yrkesutbildning som leder till arbete? Då ska du söka till taxiförarutbildningen på Birka folkhögskola!

Samarbete med erfaren körlärare

Under 12 veckor kommer du att få lära dig det som krävs för att ta din taxiförarlegitimation. Vi har:

 • professionella utbildare och lärare
 • samarbete med trafikskola där du får körlektioner av en erfaren körlärare
 • samarbete med Destination Östersund som utbildar dig i service, bemötande och värdskap

Många praktiska moment

Du får en grundläggande utbildning som innehåller allt du behöver för att klara Trafikverkets teoretiska prov för taxiförarlegitimation. På körskolan lär du dig de praktiska moment som krävs: körning, GPS/kartor, taxameter, introduktion i yrket såsom montering av barnstolar och lyfttekniker.

Utbildningen innehåller studier i svenska och matematik, vilka det krävs goda kunskaper i för att klara proven. Service och bemötande är också en del i kursen.

Taxiföraryrket är en högt efterfrågad arbetsgrupp, inte minst i Jämtland, både i staden och på landet. Om du fullföljer utbildningen och klarar provet har du mycket stora möjligheter att bli anställd hos något av taxiföretagen.

Mer om utbildningen

Just nu är utbildningen tillfälligt pausad. Vi återkommer med mer information

Kursen är på heltid (100%) i 12 veckor, delvis på distans. Du studerar tillsammans med andra och på egen hand med handledning.

Vi prioriterar dig som har extra behov av stöd för att klara studierna. Detta kan bero på brister i språk, matematik, läsförståelse eller studieteknik. Bedömning sker genom ditt personliga brev som du bifogar i din ansökan.

 

 1. Kursinnehåll taxiförarutbildning
  • Taxikunskap
  • Körning
  • Auskultation i taxibil
  • Navigation, kartor och GPS
  • Lagar, förordningar och avtal
  • Service och bemötande
  • Fordonskunskap
  • Verktyg, rullstolar och hjälpmedel
  • Svenska
  • Läsa, tala, konversation, facktermer/ord från körkortsteorin
  • Matematik
  • Studieteknik
 2. Behörighetskrav taxiförarutbildning

  För att bli antagen till kursen och kvalificera dig för legitimation krävs att du:

  • har körkort B eller D och haft det i minst 2 år
  • är minst 21 år gammal
  • har tillgång till dator för fjärrundervisning och digitala läromedel

  Krav från Transportstyrelsen för att bevilja legitimation:

  Det är viktigt att du känner till de krav som ställs på dig för att ta legitimationen, förutom att du ska klara proven:

  • Du ska vara ostraffad
  • Du ska lämna läkarintyg (syntest, medicinsk historia, frågor om ev. missbruk av alkohol/narkotika) vid ansökan om taxilegitimation. Du bokar tid hos läkare på egen hand och kostnaden står du själv för.

  Om du är osäker kring kraven som ställs för taxilegitimationen kan du begära ett förhandsbesked från Transportstyrelsen. Detta är särskilt viktigt om du har blivit dömd för något brott under de senaste 5 åren. Du kan också begära förhandsbeskedet om du har ett medicinskt tillstånd som eventuellt kan resultera i att du nekas taxilegitimation.

 3. Studiemedel och studiekostnader taxiförarutbildning

  Studiemedel

  Kursen berättigar dig till studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

  Studiekostnad

  Administrativavgift på 500 kr. I avgiften ingår:

  • All undervisning
  • Allt kursmaterial: taxiboken, atlas, digitalt material etc.
  • Försäkring
  • Två körlektioner på en trafikskola
  • Körpass med en erfaren förarutbildare

  Kostnader för taxilegitimationen bekostar du själv, totalt ca 4500 kr:

  • Teoriprov del 1-3
  • Körprov
  • Bil för körprovet
  • Ansökan, taxiförarlegitimation
  • Tillverkning av legitimationen
  • Läkarintyg

  Om trafikläraren på trafikskolan bedömer att du behöver fler körlektioner bekostar du dessa själv.