19 – 20 mars

Under två dagar bjuder Birka Folkhögskola in till Ledardagar. Årets tema är Fritidsledarens yrkesroll och ung livsstil. Dagarna är fyllda med föreläsningar och workshops tillsammans med inbjudna gäster. Ledardagarna är för dig som är yrkesverksam ledare, ideell ungdomsledare, ansvarig chef eller politiker med ansvar över fritidsgårdar/mötesplatser, för dig som anställd inom regional utveckling Region JH och för studerande på någon av Birkas yrkesutbildningar.

Årets föreläsare

Jonas Agdur och Linda Lengheden

 

Läs mer och anmäl dig här.