Socialpedagog

Som socialpedagog stödjer du utsatta människor i olika åldrar i deras vardag med fokus på förebyggande och främjande arbete, både på individnivå och i grupp.

Under utbildningen fördjupar vi oss i bland annat ledarskap, utomhuspedagogik, individ- och grupputveckling och olika samtalstekniker. Vi fokuserar på mötet mellan och med människor. Du kommer att få utveckla din förmåga att bygga relationer, samtidigt som du får en möjlighet till utveckling och insikt om din egna förmåga. Du kommer också att få läsa om barns rättigheter, skollagen, socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksvård. Hos oss får du möjlighet att varva teori med praktik och omsätta det du läser i olika praktiska övningar, både inomhus och utomhus.

Vår utbildning är tvåårig med möjlighet att välja inriktning år två. De inriktningar vi erbjuder är:

Socialpedagog med inriktning mot behandlingsmetoder

Socialpedagog med inriktning på förändringsarbete genom utomhuspedagogik

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom många olika verksamheter, exempelvis inom skolan, behandlingshem, LSS-boende, kriminalvård, barn- och ungdomsvård eller socialpsykiatrin.

Vi är stolta medlemmar i BALSAM, Nätverket för Yrkesutbildningar i Socialpedagogiskt Arbete.

Om programmet

Start: 28 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 15 april

(Om utrymme finns blir det ett andra intag i augusti, så välkommen in med ansökan även om du missade sista ansökningsdatum.)

Kursen är två läsår, från höstterminen 2023 till vårterminen 2025. I utbildningen kommer du få göra totalt 18 veckors praktik under två läsår.

Det kan komma att finnas möjlighet till utlandspraktik via Erasmus+.

 1. Kursinnehåll och mål Socialpedagog

  Gemensamt grundår för båda inriktningarna

  Kursinnehåll

  • Etik och värdegrund
  • Mänskliga friheter och rättigheter
  • Personlig utveckling
  • Personliga färdigheter
  • Yrkesrollen – din roll i socialt arbete
  • Organisation och ledarskap
  • Individen/gruppen/organisationen
  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö
  • Lagstiftning och samhällets formella krav
  • Att leda utvecklingsarbete
  • Samhälle
  • Sociologi
  • Socialpsykologi
  • Normalitet och avvikelse
  • Individ och grupp i förhållande till kultur och intersektionalitet
  • Integration
  • Maktstrukturer
  • Psykologi
  • Utvecklingspsykologi
  • Individ och grupputveckling
  • Psykiatri
  • Psykisk hälsa/ohälsa
  • Beroende och missbruk
  • Kommunikation
  • Personliga förhållningssätt
  • Egna kompetensbehov
  • Kvalitetssäkring i förhållandet klient och yrkespersonal
  • Utvärdering av sitt eget och organisationens arbete

  Mål

  • Ha goda verktyg i arbetet med andra människor genom ett moget och vuxet tankesätt där ansvarsfördelning och gränssättning är en naturlig ingrediens
  • Förstå hur samhället är uppbyggt och hur landets sociala välfärdssystem fungerar utifrån lagar och krav
  • Kunna förstå och hantera sin ledarroll som alltid finns i ett arbete där du stöder och hjälper andra människor
  • Ha kunskaper i hur vi formas och styrs av socialisationen.
  • Ha kunskap och förståelse för de status och maktstrukturer som styr vår vardag och som påverkar olika grupper i samhället
  • Förståelse för hur vi utvecklas från spädbarnsålder genom arv och miljö samt hur de olika valen kan leda oss fram till missbruk och beroendeproblematik.
  • Förståelse för vas psykisk hälsa är och hur vi kan förbättra vårt mående både i behandling och med självhjälp för andras och eget bättre mående
  • Förståelse för att bemötandet kan skilja sig åt beroende på sammanhang som socialpedagogen befinner sig i och med god självkännedom ska denna kunna ändra sitt bemötande utifrån vad som krävs i miljön.

   

  Andra året – Socialpedagog med inriktning mot behandlingsmetoder

  • Samtalsmetoder
  • Gruppmetoder
  • Behandlingsmetoder
  • LIA (Lärande i arbete)

  Mål

  • Kunskap om de olika samtalsmetoder som finns
  • Ha provat på olika samtalsmetoder via LIA och grupprocesser
  • Ha grundläggande kunskap om vetenskapligt arbete
  • Ha genomfört LIA (lärande i arbete)

   

  Andra året – Socialpedagog med inriktning förändringsarbete med utomhuspedagogik

  • Pedagogik och ledarskapsutveckling
  • KASAM
  • Utomhuspedagogik
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält (uppsatsarbete)
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)

  Mål

  • Visa avancerade kunskaper inom arbetsområdet
  • Identifiera, analysera och lösa problem
  • Värdera information och metoder inom arbetsområdet
  • Visa god självkännedom

   

   

   

   

   

 2. Behörighetskrav Socialpedagog
  • Du fyller minst 20 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande.
  • Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet.
  • För den som haft en egen tidigare personlighetsproblematik som behandlats professionellt, bör såväl behandling som minst tre (3) års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas.
 3. Närvarokrav och intyg Socialpedagog

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 90% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs. att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 90% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

 4. Studiemedel och studiekostnader Socialpedagog

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

 5. Kursplan och Valbara profiler år två

Intervjudagar

För att bli antagen till utbildningen behöver du vara med på intervjudagar på plats hos oss på Birka. Du får exakt datum för dagarna efter sista ansökningsdag.

EmptyName 8
Fritidsledarelever i idrottshall

Varva teori med praktik

Hos oss får du möjlighet att varva teori med praktik och gott om möjligheter att träna på de olika teoretiska momenten i verkligheten genom praktiska övningar och uppgifter.

Peter Nääs

Peter Nääs

Lärare Behandlingspedagog, Beroendeterapeut och Socialpedagog

Ansök nu