Socialpedagog

Som socialpedagog stödjer du utsatta människor i olika åldrar i deras vardag med fokus på förebyggande och främjande arbete, både på individnivå och i grupp.

Fokus på mötet mellan människor

Under denna eftergymnasiala utbildning fördjupar vi oss i bland annat ledarskap, utomhuspedagogik, individ- och grupputveckling och olika samtalstekniker. Vi fokuserar på mötet mellan och med människor. Du kommer att få utveckla din förmåga att bygga relationer, samtidigt som du får en möjlighet till utveckling och insikt om din egna förmåga. Du kommer också att få läsa om barns rättigheter, skollagen, socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksvård.

Välj inriktning andra året

Hos oss får du möjlighet att varva teori med praktik och omsätta det du läser i olika praktiska övningar, både inomhus och utomhus. Vår utbildning är tvåårig med möjlighet att välja inriktning år två. De inriktningar vi erbjuder är:

Socialpedagog med inriktning mot behandlingsmetoder

Socialpedagog med inriktning på förändringsarbete genom utomhuspedagogik

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom många olika verksamheter, exempelvis inom skolan, behandlingshem, LSS-boende, kriminalvård, barn- och ungdomsvård eller socialpsykiatrin. Utbildningen följer samhällsutvecklingen och den forskning som lett fram till evidensbaserade metoder.

Vi är stolta medlemmar i BALSAM, Nätverket för Yrkesutbildningar i Socialpedagogiskt Arbete. Utbildningar som är kopplade till BALSAM brukar stå högt i kurs hos arbetsgivare, och här kan du läsa mer om nätverket.

Spännande praktikplatser

Utbildningen är tvåårig och du få göra totalt 18 veckors praktik, uppdelade på två tillfällen. Vi förmedlar kontakt med en rad intressanta praktikplatser, exempelvis Sveriges mest välkända behandlingshem Korpberget i Kramfors.

Det finns möjlighet till utlandspraktik via EU-projektet Erasmus+. 2023 års utlandspraktik för andraårselever skedde exempelvis på ön La Réunion i Indiska oceanen.

Har du frågor? Kontakta verksamhetsledare Johanna Öhrnell

ANSÖK HÄR

Har du skyddad identitet? Sök via denna blankett: Ansökan vid skyddad ID

Sista ansökningsdag är 15/4 

 1. Kursinnehåll och mål Socialpedagog

  Kursinnehåll – Gemensamt grundår för socialpedagogutbildningen  

  • Ledarskap och organisation 
  • Lagstiftning 
  • Samhälle 
  • Kommunikation, samtal och bemötande 
  • Psykisk hälsa/ohälsa 
  • Beroende och missbruk 
  • Individ – och grupputveckling 
  • Etik och värdegrund i socialt arbete 
  • Yrkesrollen – din roll i socialt arbete 
  • Normalitet och avvikelser 
  • LIA: lärande i arbete 
  • Utomhuspedagogik 
  • Konstnärliga uttrycksmedel 

  Mål 

  • Förstå hur samhället är uppbyggt och hur landets sociala välfärdssystem fungerar utifrån lagar och krav. 
  • Kunna förstå och hantera sin ledarroll som alltid finns i ett arbete där du stöder och hjälper andra människor. 
  • Förståelse för hur vi utvecklas genom arv och miljö, samt hur våra olika val kan leda oss fram till olika livssituationer såsom utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk m.m. 
  • Förståelse för att bemötandet kan skilja sig åt beroende på sammanhang som socialpedagogen befinner sig i och med god självkännedom ska denna kunna ändra sitt bemötande och samtalsmetod utifrån vad som krävs i miljön. 
  • Ha kunskap och förståelse för de status- och maktstrukturer som styr vår vardag och som påverkar olika grupper i samhället. 
  • Ha kunskap om vad ett professionellt tankesätt innebär i arbetet med andra människor, där ansvarsfördelning och gränssättning är en naturlig ingrediens. 

   

  Andra året – socialpedagog  

  Gemensamt kursinnehåll 

  • Samtalsmetoder 
  • Behandlingsmetoder  
  • Förebyggande arbete 
  • LIA: lärande i arbete 
  • Vetenskapligt skrivande 
  • Utomhuspedagogik 
  • Lagstiftning och dokumentation 
  • Ledarskap 
  • Utvärdering av sitt eget och organisationens arbete  
  • Psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar  
  • Våld i nära relation 

  Mål 

  • Ha grundläggande kunskap om vetenskapligt arbete 
  • Ha genomfört LIA (lärande i arbete) 
  • Kunskap om de olika samtalsmetoder som finns 
  • Identifiera, analysera och lösa problem utifrån ett socialpedagogiskt synsätt 
  • Förståelse för normaliseringsprocesser  

  Andra året – socialpedagog med inriktning mot behandlingsmetoder 

  • Behandlingsmetoder: fördjupning  
  • Kriminologi 
  • Gruppmetoder 
  • Beroendesjukdomen, medberoende 

  Mål 

  • Ha fördjupad kännedom om olika samtalsmetoder.   
  • Ha goda verktyg i arbetet med andra människor genom ett professionellt tankesätt där ansvarsfördelning, självkännedom och gränssättning är en naturlig ingrediens. 
  • Ha erfarenhet av att delta och leda grupp med behandlingsfokus.  
  • Fördjupad förståelse för våldets mekanismer, normaliseringsprocess och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.  
  • Förståelse för de olika behandlingsmetodernas syfte, process och verkan.  

  Andra året – socialpedagog med inriktning mot förändringsarbete med utomhuspedagogik 

  • Utomhuspedagogik: fördjupning  
  • Förebyggande socialt arbete 
  • Fritidsarbetets metodik och metodval 
  • Pedagogik och ledarskapsutveckling 
  • Friluftsliv såsom fjäll, paddling och skidåkning 

  Mål 

  • Att planera, genomföra och utvärdera friluftsaktiviteter efter rådande förutsättningar.  
  • Att kunna anpassa metod utifrån individens och gruppens förutsättningar 
  • Ha god självkännedom, gränssättning och ansvarsfördelning  
  • Ha kunskap att planera och leda individer/ grupper utifrån såväl yttre förutsättningar som gruppens behov och förutsättningar. 
  • Ha förmåga och kunskap att förmedla, analysera och kommunicera utifrån olika individer, grupper och situationer. 

   

   

   

 2. Behörighetskrav Socialpedagog
  • Du fyller minst 20 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande.
  • Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet.
  • Minst 3 års drogfrihet.
  • Om du har haft svår psykisk ohälsa eller andra svårigheter som krävt behandling kan du behöva lämna en referens som kan intyga att du har erhållit behandling.
 3. Närvarokrav och intyg Socialpedagog

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 90% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs. att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 90% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

 4. Studiemedel och studiekostnader Socialpedagog

  Studiemedel

  Utbildningen är eftergymnasial och studiemedelsberättigad. Du du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kurslitteratur och studieresor tillkommer. Under utbildningen reser vi på studieresa och /eller lägerliv  och viss extra avgift för kost och logi till självkostnadspris kan då tillkomma.

 5. Kursplan och valbara profiler år två

  Klicka på länkarna för att öppna.

  Kursplan socialpedagog (under uppdatering, länk kommer snart)

  Valbar profil år två alternativ 1

  Valbar profil år två alternativ 2

Intervjudagar

För att bli antagen till utbildningen behöver du vara med på intervjudagar på plats hos oss på Birka. Du får exakt datum för dagarna efter sista ansökningsdag.

JOHANBRÅNÄS

Öppet hus 18 mars

Vi bjuder in till Öppet hus på Socialpedagogutbildningen den 18 mars 2024, klockan 10.00 – 14.00! Varmt välkommen hit till Birka Folkhögskola i Ås, där du får prova och känna efter  – hur känns en dag på Socialpedagogutbildningen? Du får även chansen att känna på folkhögskolans härliga atmosfär.

Anmäl ditt intresse till verksamhetsledare Johanna Öhrnell

DSC06836

Ansök nu