Policys och riktlinjer

För att alla ska trivas på vår skola så har vi policys och riktlinjer som måste följas. 

Alkohol och droger

På skolan har vi nolltolerans mot alkohol och droger.

Jämställdhet

Vi jobbar aktivt för en jämställd skola.

Funktionsvariation och bristande språk

Såklart välkomnar vi alla till vår skola oberoende av funktionsvariation, fysiska, psykiska eller sociala svårigheter.

IT

Dagligen jobbar vi med digitala verktyg i våra utbildningar.

Kvalitet

För oss är det viktigt att utvecklas tillsammans med deltagare, besökare och anställda.

Miljö

Vi jobbar ständigt för att minska energi- och resursanvändningen och för en giftfri vardag.

Likabehandling

Vi vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar.

Närvaro

Vi jobbar aktivt för att alla studerande ska kunna ha en hög närvaro.

Hot och våld

Trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling.

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.