Studiekostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs. Studiekostnaderna är olika på de olika kurserna. I de fall de studerande själva ska tillhandahålla litteratur, material m.m. ska detta anges i välkomstbrevet eller i ett särskilt bifogat PM. Samma information ges på nytt i samband med kursstarten.

En serviceavgift tillkommer för samtliga kursdeltagare. I serviceavgiften ingår utskrifter, Ipads-, dator- och skrivaranvändning, olycksfallsförsäkring, förtäring i samband med temadagar, tillgång till lunchrum med köksutrustning, samt gemensam middag vid julpyssel samt avslutningsfika.

Aktuella kostnader och avgifter finns specificerat på hemsidan under respektive utbildning.

 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.