HEADER-SKOLBYGGNAD

Studiekostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på utbildning. Studiekostnaderna är olika på de olika utbildningarna/kurserna. I de fall de studerande själva ska tillhandahålla litteratur, material m.m. ska detta anges i välkomstbrevet eller i ett särskilt bifogat PM. Samma information ges på nytt i samband med kursstarten.

En serviceavgift tillkommer för samtliga kursdeltagare. I serviceavgiften ingår utskrifter, Ipads-, dator- och skrivaranvändning, olycksfallsförsäkring, förtäring i samband med temadagar, tillgång till lunchrum med köksutrustning, samt gemensam middag vid julpyssel samt avslutningsfika.

Aktuella kostnader och avgifter finns specificerat på hemsidan under respektive utbildning.