Om Birka

En mil utanför Östersund ligger Birka Folkhögskola, precis längs med Storsjöns strand och med magnifik utsikt över Årefjällen.

Många gemensamma aktiviteter

Här möts du av engagerad och kunnig personal, många olika utbildningar och människor från hela världen som också valt att studera i vår kreativa miljö. Vi gillar att bjuda in till gemensamma aktiviteter, föreläsningar och konserter. För att alla ska få ro och möjlighet att må bra hos oss så är vi en helt drogfri skola.

Dela kunskap med varandra

Hos oss får människor växa genom att dela kunskap med varandra, utvecklas tillsammans och med hjälp av rätt resurser lära sig nya saker. Totalt har vi plats för ungefär 200 studerande i våra skollokaler och i våra internat kan vi erbjuda 70 rum, med en utsikt som du skulle få betala dyrt för i resten av världen. Vi har även ett fint bibliotek, där deltagarna kan studera eller njuta av läsning på fritiden.

Efter dina år hos oss så kommer du ha fått kunskaper, minnen och vänner för livet.

Läs mer om våra utbildningar

Vision

  • Birka är en folkhögskola i tiden med hög pedagogisk kvalitet.
  • Birka folkhögskola skapar ansvarstagande för ett hållbart och demokratiskt samhälle- ekologiskt, socialt och kulturellt.
  • På Birka folkhögskola tror vi på våra deltagare och vill öppna deras sinnen för personlig utveckling genom tanke, känsla och fantasi

Vår värdegrund

Friheten

..innebär att skolan står fri i sitt förhållande till organisationer, föreningar, näringsliv samt till andra utbildningsanordnare. Skolan står även fri i fråga om religion och partipolitik. Folkhögskolan har inga centralt fastställda kurs- eller ämnesplaner utan bestämmer själv i samverkan med kursdeltagare, uppdragsgivare och samverkanspartners innehåll och arbetsformer i verksamheten.

Frivilligheten

..innebär att skolan, med de begränsningar som anges i gällande förordningar, är öppen för alla sökande som själva väljer att söka till skolans kurser. Frivilligheten innebär vidare, att den som sökt och antagits till en kurs, förutsätts aktivt delta i verksamhetens genomförande, planering och utvärdering.

Folkbildning

..är det begrepp som används om det fria bildningsarbetet i vid mening, och som kännetecknas av att deltagarna själva tar ansvar för arbetet och att det präglas av deltagarnas behov och intressen. Folkbildningen förutsätter att bildningsarbetet bedrivs i en anda av samarbete och tolerans.

Folkbildningen bär inom sig ett kritiskt och granskande förhållningssätt till information och åsiktsbildning.