HeaderAK

Försäkringar

Via skolan omfattas alla studerande av en olycksfallsförsäkring som gäller även på fritiden under hela den tid du är inskriven på skolan. Personalen ska alltid informeras vid olyckor och de kan också hjälpa dig att anmäla skadan.

Skolan rekommenderar dig att se över ditt försäkringsskydd, bl. a hemförsäkring. Mer information får du vid studiestarten av skolans kurator.