Välkommen

Samhällsarbete och samhällsinsatser, social och hållbar utveckling

Engagemang, 16-17 maj på Birka folkhögskola, i Ås utanför Östersund, Jämtland

Välkommen, önskar vi i Erasmus+ projektet CCTP/Samhällsarbetare tillsammans med Birka folkhögskola.

 

Vi bjuder in föreningar och organisationer att medverka och mötas med utställningar, presentationer, mingel och föreläsningar.

Kontakta oss om vad och hur du och din organisation vill vara med att bidra, så gör vi det här tillsammans!

 

Kontaktpersoner

Ulla Landenmark, 073-4996041, ullalandenmark@telia.com

Projektledare Erasmus+ CCTP/Samhällsarbetare

 

Maria Holmgren, 076-2049019,

Ansvarig lärare Birka folkhögskola, kursen Samhällsarbetare

 

Program

Onsdag 16 maj 

13.00 Cirkulär ekonomi, organisationen Vates från Finland, förmedlar vad cirkulär ekonomi är, vad det betyder för samhället och för människan.

14.00 Kaffepaus

14.30 Arbetsintegrerande sociala företag, Coompanion Jämtland

15.00 Erasmus + CCTP/Samhällsarbetare, CCTP projektet

15.30 Gott exempel arbetsmarknad integration, Laxå kommun

16.10 CCTP partners Slovenien, England, Rumänien deltar via Google hangout

16.45 Avslutning & middag

18-20 Forum och samtal, deltagare och studenter

 

Torsdag 17 maj 

8.30 Erasmus+ CCTP/samhällsarbetare

9.00 Innanförskapsakademin/Idéburet offentligt partnerskap IOP

9.30 Kaffepaus

10.00 Himalayan Adventure Girls , Inka Gurung Dala Floda

11.30 Panel, sammanfattande kommentarer från deltagare på eventet

12.00 Lunch och avslut

Erasmus+ projektet, ”Community Champion Training Program – CCTP”,2015-1-UK01-KA202-013597, med partners från Storbritannien (Plymouth & District Mind Association, Volunteer Cornwall, PCDT), Sverige (Construktiva), Slovenien (Sentprima) och Rumänien (Bucovina Institute) och som syftar till att samverka om ett utbildningsprogram inom samhällsutveckling, genom en online-plattform www.communitytrainingeu.com/cctp så att en större inverkan kan uppnås i de samhällen vi jobbar i.

pexels-photo-2-1170x500