Utbildning för alla har alltid varit en hjärtefråga för vår rektor. Ann-Kristin är i grunden legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och har genomfört både Rektorsprogrammet för skolledare inom skollagdstyrd verksamhet samt Rektorsutbildningen för folkhögskolerektorer.

Hon hittar sin drivkraft i både eget och andras lärande. Folkbildningens fokus på lärande i samspel med andra och att stärka varandra stämmer helt överens med ”Ankis” egen utbildningsideologi.

”För mig är det viktigt att Birka, med rötterna i sin starka och långa historia, ska fortsätta att utvecklas och inneha en självklar roll som skola men även i rollen som demokratisk och kulturell förebild” säger Ann-Kristin.