Skolans informationsansvar

Birka folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande och följande information ska finnas tillgänglig innan antagning och vid kursstart:

Information innan antagning:

Följande information ska innan antagning finnas tillgänglig, i sin helhet, på skolans hemsida och skall även hänvisas till i skolans prospekt.

 • Mål med kursen.
 • Huvudmannen Region Jämtland Härjedalen och Birka folkhögskolas profil.
 • Statens syfte med folkbildningen.
 • Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden.
 • Avgifter och kostnader under studietiden.
 • Antagningsprinciper och antagningsprocess.
 • Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla från respektive kurs.
 • Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning och bristande kunskaper svenska.
 • Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska.
 • Former för studerandeinflytande.
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan.

Information innan kursstart:

Följande information ska vid kursstart finnas tillgänglig på skolans hemsida samt i ett dokument som den studerande får vid kursstart.

 • Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema
 • Terminstider och ledigheter
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • Frånvaroregler
 • Rapporteringssystem till t.ex. CSN
 • Vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, instrument, material
 • Försäkringar
 • Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • Villkor för avstängning och avskiljande
 • Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt .
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.