Alkohol- och drogpolicy           

På Birka folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön är fri från alkohol och droger. En drogfri miljö bidrar till att skapa studie- och arbetsro. En drogfri miljö skapar en trygghet på skolan och dess internat. En drogfri miljö kan vara livsavgörande för de studerande som tidigare levt med drogmissbruk- och beroende, antingen i form av eget missbruk eller är uppväxta i sådana miljöer. Vi vill som skola också stödja alla de som fattat ett positivt livsbeslut att ge sig själv en andra chans och väljer studier på Birka just på grund av denna policy.

Grundregeln på Birka folkhögskola

Det är inte tillåtet att använda eller förvara alkohol och droger inom skolans område, varken utomhus eller inomhus. Detta gäller även i det egna rummet eller gemensamhetsutrymmen på internatet. Det är heller inte tillåtet att nyttja alkohol och droger när skolverksamheten är förlagd utanför skolan, till exempel på friluftsdagar, under studieresor eller på turnéer.

Systematiskt arbete för att främja en drog- och
alkoholfri skolmiljö

På ansökan om studier på Birka skall det finnas en genväg till detta dokument, ”Visa Birkas alkohol-och drogpolicy” på själva ansökningsdokumentet. Samtliga studerande accepterar Birkas alkohol- och drogpolicy vid ansökningstillfället. Skolan informerar också om alkohol- och drogpolicyn vid terminsstart.

Vid misstanke om droganvändning

Vid misstanke om brott mot skolans alkohol och drogpolicy skall den studerande kallas till samtal med rektor, servicechef och verksamhetsledare.

Deltagaren erbjuds provtagning för att undanröja misstanke. Nekar deltagaren provtagning tolkar skolan det som ett erkännande och att deltagaren tackar nej till erbjudande om handlingsplan. Deltagaren mister då både sitt boende och sin studieplats. Om provtagning visar positivt resultat upprättas en handlingsplan av
deltagarstödjandeteamet som bland annat innehåller samtalsstöd och fortsatt provtagning. Om handlingsplanen inte följs mister deltagare både sitt boende och sin studieplats. Vid konstaterad användning och/eller förvaring av alkohol ges en skriftlig varning. Vid upprepat brott mot policyn mister den studerande boende och eventuellt studieplats.

Policyn gäller från och med 2023-08-01

 1. Hur länge behöver jag gå på Birka för att få behörighet att söka till högskolan?

  Hur många år man behöver studera på Birkas behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete

  Det finns fyra alternativ:

  • 3 år på folkhögskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  • 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

  Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan – dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

  Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

 2. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

 3. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.