HEADERS (11)

Birka folkhögskolas miljöarbete

Birka Folkhögskola lyder under Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy. Regionens miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt ISO 14001 och EMAS-registrerat med kravet att regionen efterlever standardens krav samt åtaganden som miljöpolicyn ställer. Vill du veta mer om Region Jämtland Härjedalens miljöarbete och miljöpolicy?

Klicka på den här länken och läs vidare