Mose, Jesus och Mohammed

En kurs om de tre världsreligioner som har sitt ursprung i Mellersta Östern och med åtskilliga anhängare i dagens Europa. Kursen tar upp frågor om tro och etik utifrån urkunder, traditioner och dagsaktuell situation. Det betyder att vi även kommer in på frågor kring rasism, antisemitism, religionsförföljelse och religionsfrihet.

Kursen går på kvartsfart under perioden 2018-09-03 – 2018-12-15.

 

Kursledare är Kenneth Hermansson / kenneth.hermansson@folkbildning.net

 

Ytterligare information samt ansökan till kursen via Nätbildarnas webbplats:www.natbildarna.nu
Space