SMF Språk

Söker du jobb men saknar gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning? Behöver du förbättra din svenska? Då är vår studiemotiverande folkhögskolekurs definitivt något för dig, så läs vidare!

Vi rustar dig för arbetsmarknaden

Denna utbildning pågår i tre månader och utgår från deltagarens behov, förutsättningar och kunskaper. Vi ser till att du får ökade kunskaper inom ämnen som svenska, yrkessvenska, det svenska arbetslivet, samhällsorientering, matematik och datakunskap. All undervisning sker på din nivå.

Du får större möjligheter att komma vidare i arbetslivet och hjälp att lägga upp en plan för framtiden.

Hur gör jag för att få en plats?

Är du arbetssökande och fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå? Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

OBS: Denna kurs är inte sökbar på denna webbplats.

 1. Kursinnehåll SMF Språk

  Kursinnehåll

  • Svenska språket
  • Yrkessvenska utifrån deltagarens nivå
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Matematik och datakunskap
  • Samhällsorientering
  • Hälsa och friskvård
  • Studiebesök på arbetsplatser och andra inspirerande platser
  • Gemensamma aktiviteter med andra utbildningar på Birka Folkhögskola

  Utbildningen utgår från deltagarens behov, förutsättningar och kunskaper.

  Mål

  Efter genomförda studier kommer du att ha:

  • Ökade kunskaper inom ämnen som svenska, yrkessvenska, det svenska arbetslivet, samhällsorientering, matematik och datakunskap. All undervisning sker på din nivå.
  • Förbättra din studieteknik
  • Fått hjälp att lägga en plan för framtiden
  • Få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet

   

 2. Behörighetskrav och intyg SMF Språk

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett intyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.

  Behörighetskrav

  Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare i fördjupning internationalisering på Allmän kurs samt koordinator för Erasmus +