Vi byter namn!

Vår tidigare utbildning Hållbar projektledning har fått ett nytt namn och även lite nytt innehåll. Det nya namnet på utbildningen är: Hållbar utveckling- från teori till praktik. I den “nya” utbildningen fokuserar vi mer på begreppet hållbar utveckling. Projektledning finns fortfarande kvar som en moment i kursen.

Om utbildningen:

Utbildningen Hållbar utveckling- från teori till praktik är för dig som vill lära dig mer kring begreppet hållbar utveckling, lära dig mer om en hållbar livstil och omsätta det du lär dig från teori till praktik.

Under utbildningens gång kommer du få en större förståelse för hur det ekologiska, sociala och ekonomiska hjulet hänger ihop och hur du kan hitta spännande nya lösningar inom hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder sex veckors praktik, där du har möjlighet att få testa dina nya kunskaper. Du själv bestämmer var och inom vilket område du vill ha praktik.

Utbildningen har ett nära samarbete med näringsliv och lokala aktörer inom hållbarhet i regionen.

Världen är en spännande plats, nu är det dags att ta oss an utmaningarna vi står inför.

 

Läs mer om Hållbar utveckling- från teori till praktik