Möt Simon Holmgren, som läser sitt andra år på vår socialpedagogutbildning, med inriktning behandlingsmetoder. Simon är 37 år och kommer från Kvänum i Västergötland.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att du får lära dig väldigt mycket om dig själv. Hur fungerar jag tillsammans med andra människor? Vi läser så mycket om människans natur att det sker en stark självutveckling. Jag vill verkligen lyfta fram att den här utbildningen rustar oss med mycket viktig kunskap, både om de framtida klienterna men också om oss själva, säger Simon.

Hur var praktikperioden på tio veckor?

– Jag gjorde praktik på en fritidsgård på Frösön, där jag verkligen fick använda och testa kunskapen jag förvärvat på Birka. Vad behöver jag bli bättre på och vad är jag redan bra på? Det var väldigt givande att jobba med dessa ungdomar och samtalsteknikerna jag lärt mig. Att exempelvis ställa öppna frågor till dem, och lyssna noga på deras svar.

Vad tycker du om lärarna på Birka?

– De lyckas göra varje lektion spännande och möter oss som individer. De lyssnar verkligen på oss känner jag, avslutar Simon vår intervju.