Ann Enström

Möt Ann!

 

I Online Video Creator förverkligar du dig själv, oavsett på vilken nivå du börjar. För Ann Enström, 44, som tidigare disputerat vid Umeå universitet med en avhandling om känslor, innebar kursen ett slags uppvaknande – en aha-upplevelse!

Vill du veta mer om kursen, kan du kontakta Ann! Kontaktuppgifterna finns längre ner.

 

 

 

Vad har utbildningen Online Video Creator betytt för dig?

 

Online Video Creator har betytt mycket för min utveckling, både privat och professionellt.

 

Professionellt kommer jag att kunna använda mig av mina förvärvade online video-kunskaper på en rad områden. En av mina målsättningar med att gå kursen var att lära mig hur jag kan kommunicera forskningsresultat med hjälp av rörlig bild. Det kan jag nu, och jag har dessutom en idé om hur jag vill göra det på mitt eget sätt i form av “kunskaps-storys”. Jag kommer också kunna använda mig av rörlig bild i mitt nuvarande arbete som strateg samt i konstnärliga projekt som jag driver.

 

Privat kom Online Video Creator-resan att betyda att jag kom i kontakt med sidor av mig själv som jag tryckt undan i många år, kopplat till den underbara känslan av att skapa en story. Och att göra det på ett komplext sätt med många olika lager. Jag var ämnad att gå i den här riktningen.

 

I och med Online Video Creator startade storyn. Jag vaknade till som människa igen, jag blev 20 år igen. Plötsligt fylldes livet med nya möjligheter. Det var som att vakna efter en lång törnrosaslummer.

 

Vad har varit bäst?

 

Att utbildningen är så hantverksinriktad. “Göra, göra, göra!” Vi kastades rakt ut. Plötsligt körde jag skoter över isen på Storsjön, fast det var åratal sedan sist och jag först kände att jag inte kunde. Jag blev filmad och bjöd på det. Det är Online Video Creator för mig: Att kasta sig ut och bara göra!

 

Samt speciellt det fokus som var på att arbeta med rörlig bild utifrån de resurser du har som individ. Och därmed tona ner de tekniska fällor som kan verka avskräckande för många. Inklusive mig, inledningsvis. Jag kände först att jag var tekniskt handikappad, och ute på djupt vatten. Men Online Video Creator vänder sig till alla som på något sätt vill lära sig att kommunicera i rörlig bild, och ger oss utrymme att utvecklas i vår egen takt. Det skapar trygghet och tillit.

 

Här finns en plattform där de som gärna skulle vilja lära sig rörlig bild men inte riktigt vågar faktiskt kan lära sig. Olika kunskaper från människor på olika platser i livet möts. Det är visionen med utbildningen. Och själva vitaliteten. Det är folkbildning när den är som bäst. Mötena mellan oss är en del av konceptet. I det har jag hittat hur jag själv vill kommunicera i rörlig bild. Och jag har förstått att göra det på mitt eget, personliga sätt.

 

Hur har formen distansutbildning med platsträffar och praktik fungerat för dig?

 

Distansutbildningen med platsträffar har organisatoriskt fungerat utomordentligt väl. Att få instruktioner på övningar varje vecka, med deadlines och feedback i slutet på veckan, har varit ett smidigt arbetsupplägg. Platsträffarna på Birka Folkhögskola är något som jag sett fram emot inför varje tillfälle. Med väl utvalda gästlärare som bidragit med sina olika kompetenser. På det stora hela ett fungerande upplägg som passat mig ypperligt.

 

Vad är ditt bästa råd till kommande deltagare?

 

Att “tömma sin kopp” och förhålla sig öppen. Och att våga använda sig själv. Passa på att prova alla “hattar” du kan, för det är inte så ofta som du får chansen till det. Oftast är det annars en eller högst två “hattar” som gäller, och som du ska anpassa dig till.

 

 

Vill du veta mer om kursen? Kontakta Ann!

 

Ann Enström

070-235 15 35
E-post
Facebook

 

TILLBAKA