21 – 22 mars bjuder Birka Folkhögskola in till Ledardagar 2019. Årets tema är folkhälsa och metoder att öka folkhälsa hos barn och ungdomar. Dagarna är fyllda med föreläsningar och workshops tillsammans med inbjuda gäster.

I år kommer Jessica Norrbom  att föreläsa om inaktivitet och vetenskapligt förankrade effekter av träning på både lång och kort sikt. Jessica är fysiolog, föreläsare och disputerad forskare på Karolinska Institutet. Med stöd av forskning föreläser Jessica om hur fysisk aktivitet skapar bättre prestationer, mindre stress och ett mer välmående arbetsklimat

Ledardagarna är för dig som är studerande på någon av Birkas yrkesutbildningar, yrkesverksamma ledare, ideella ungdomsledare, ansvariga chefer och politiker med ansvar över fritidsgårdar/mötesplatser och för dig som anställd inom regional utveckling Region JH.

Detaljerat program för dagarna kommer inom kort