Skogsutbildning för skogsägare

Denna utbildning vänder sig till dig som äger skog, kommer att äga skog i framtiden, som i ditt arbete kommer i kontakt med skog eller på annat sätt är intresserad av skogsägande.

Uppnå dina specifika mål

Kursen vill göra dig som skogsägare bättre rustad för att uppnå dina mål med ditt skogsägande. Exempel på sådana mål kan vara:

 • Ökad lönsamhet
 • Ökad biodiversitet
 • En trivsam skog att vistas i för dig och dina nära och kära
 • Bättre jakt och fiske
 • Optimerad miljö för ditt företagande eller nya företagarmöjligheter

Utbildningslängd

Ett läsår, med start i augusti 2022 och slut i juni 2023. Utbildningen motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Antal kursdeltagare: 16

Utbildningsform

Distans med ett antal närträffar på Birka Folkhögskola eller annan plats (minst en träff kommer att vara på annan ort). Vi kommer på utbildningen att utgå ifrån skogsägarens skogsbruksplan och skogsägarens egen skog. I möjligaste mån kommer hembesök att göras.

Ansökan till utbildningen är stängd just nu

Verksamhetsledare: Håkan Schüberg

 1. Kursinnehåll och mål Skogsutbildningen

  Kursinnehåll

  • Skogens ekologi
  • Skogsuppskattning och skoglig värdering, hur mycket virke står det i min skog och vad är det värt
  • Skogsbruksplanen hur använder jag den?
  • Produktion, hur får jag min skog att producera det jag vill ha
  • Motormanuellt skogsarbete, introduktion till motorsåg och röjsåg
  • Ekonomisk planering och optimering av mitt skogsägande
  • Värdehöjande åtgärder i mitt skogsbruk
  • Hur fungerar en kommersiell avverkning
  • Olika typer av skogsskötsel
  • Viltvård, naturvård och hänsyn i det privata skogsbruket
  • Skogens trädslag och deras förutsättningar i ditt skogsbruk
  • Föryngring av skog

  Mål

  Efter utbildningen kommer du

  • Att som skogsägare uppnå de mål som du har med ditt skogsbruk.
  • Att kunna lägga upp en effektiv arbetsplanering för ditt motormanuella skogsarbete
  • Att ha koll på hur den ekonomiska redovisningen fungerar och kunna planera ditt skogsägande efter det
  • Att veta vilka naturvårdsinsatser som är lämpliga för din fastighet och vad dessa kostar
  • Att veta vad du kan göra för insatser för att öka fisk, småvilt och andra djurarters populationer på din fastighet
  • Att vara väl insatt i olika skogsskötselmetoder och skötsel av olika trädslag
  • Kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av certifiering av fastigheten
  • Olika virkessortiment och andra kommersiella produkter fån din skog
  • Att kunna optimera sina virkesaffärer
 2. Behörighetskrav Skogsutbildningen
  • Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen
  • Påbörjat eller avslutat gymnasium
 3. Närvarokrav och intyg Skogsutbildningen

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Skogsutbildningen

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 300 kronor per termin tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Logotyper Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader

Läs mer om hur utbildningen kom till här.

DSC_3793-redigerad

Obligatoriska träffar på Birka Folkhögskola

Större delen av utbildningen sker på distans – med praktiska uppgifter och övningar, handledning, föreläsningar, teori och presentationer. 

Under ditt läsår kommer det även att vara ett antal platsbundna träffar på Birka Folkhögskola eller på annan plats efter överenskommelse. Träffarna är till för att möjliggöra kunskapsutbyten, workshops, spännande föreläsningar av kunniga personer inom branschen och inte minst möten med andra skogsägare. 

 1. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.