Skogsutbildning för skogsägare

Denna ettåriga utbildning på 50% studietakt vänder sig till dig som äger skog, kommer att äga skog i framtiden, som i ditt arbete kommer i kontakt med skog eller på annat sätt är intresserad av skogsägande.

Uppnå dina specifika mål

Kursen vill göra dig som skogsägare bättre rustad för att uppnå dina mål med ditt skogsägande. Exempel på sådana mål kan vara:

 • Ökad lönsamhet
 • Ökad biodiversitet
 • En trivsam skog att vistas i för dig och dina nära och kära
 • Bättre jakt och fiske
 • Optimerad miljö för ditt företagande eller nya företagarmöjligheter

Spännande workshops och föreläsningar

Större delen av utbildningen sker på distans – med praktiska uppgifter och övningar, handledning, föreläsningar, teori och presentationer.

Under läsåret kommer det även att vara ett antal platsbundna träffar på Birka Folkhögskola eller på annan plats, efter överenskommelse. Träffarna är till för att möjliggöra kunskapsutbyten, workshops, spännande föreläsningar av kunniga personer inom branschen och inte minst möten med andra skogsägare. Vi kommer att utgå ifrån skogsägarens skogsbruksplan och skogsägarens egen skog. I möjligaste mån kommer hembesök att göras.

ansök här

Intresseanmälan Skogsutbildning

Är du intresserad av utbildningen, men har frågor innan du ansöker? Kontakta oss, så svarar vi så snart som möjligt! (OBS: detta är alltså inte den "riktiga" ansökan.)

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 1. Kursinnehåll och mål Skogsutbildningen

  Kursinnehåll

  • Skogens ekologi
  • Skogsuppskattning och skoglig värdering, hur mycket virke står det i min skog och vad är det värt
  • Skogsbruksplanen hur använder jag den?
  • Produktion, hur får jag min skog att producera det jag vill ha
  • Motormanuellt skogsarbete, introduktion till motorsåg och röjsåg
  • Ekonomisk planering och optimering av mitt skogsägande
  • Värdehöjande åtgärder i mitt skogsbruk
  • Hur fungerar en kommersiell avverkning
  • Olika typer av skogsskötsel
  • Viltvård, naturvård och hänsyn i det privata skogsbruket
  • Skogens trädslag och deras förutsättningar i ditt skogsbruk
  • Föryngring av skog

  Mål

  Efter utbildningen kommer du

  • Att som skogsägare uppnå de mål som du har med ditt skogsbruk.
  • Att kunna lägga upp en effektiv arbetsplanering för ditt motormanuella skogsarbete
  • Att ha koll på hur den ekonomiska redovisningen fungerar och kunna planera ditt skogsägande efter det
  • Att veta vilka naturvårdsinsatser som är lämpliga för din fastighet och vad dessa kostar
  • Att veta vad du kan göra för insatser för att öka fisk, småvilt och andra djurarters populationer på din fastighet
  • Att vara väl insatt i olika skogsskötselmetoder och skötsel av olika trädslag
  • Kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av certifiering av fastigheten
  • Olika virkessortiment och andra kommersiella produkter fån din skog
  • Att kunna optimera sina virkesaffärer
 2. Behörighetskrav Skogsutbildningen
  • Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen
  • Påbörjat eller avslutat gymnasium
 3. Närvarokrav och intyg Skogsutbildningen

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Skogsutbildningen

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 300 kronor per termin tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

 5. Läsårstider /viktiga datum

  De aktuella läsårstiderna finner du här: Läsårstider

  Önskar du veta mer om de aktuella ansökningstiderna finner du informationen här: Ansökan

   

 6. Hur svarar jag på antagningsbeskedet?

  Jag ska svara på antagningsbeskedet, hur gör jag det?

  Svar: Registrera ditt svar på erbjudandet genom att logga in på ditt konto på Schoolsoft

 

Se videoklipp från utbildningen

Är du nyfiken på utbildningens innehåll? Här kan du se två exempel från vår Youtubesida, med läraren Håkan Schüberg.