Gotlänningen Håkan har arbetat med skötsel och förvaltning av såväl privat som offentligt ägda områden, och har ett stort intresse för skötsel av olika typer av skogar. Utöver traditionellt skogsbruk brinner Håkan för produktion och skötsel av högvärdesträd och produktion av matsvampar, julgranar, kransbindningsmaterial och tryffelodling.

Håkan Schüberg har studerat skogsvetenskap på SLU i Umeå. Han har undervisat på SLU såväl i Umeå som i Skinnskatteberg och Linnéuniversitetets skogliga utbildning. Han har även föreläst på Norduniversitetet (Nord-Trönderlag) i Norge.

Meritlistan är lång. Håkan har även arbetat med landsbygdsutveckling på Torsta och har bidragit i undervisningen för maskinförarutbildningen samt grundkursen för lantbruksföretagare.  Han har sedan 2005 arbetat med landsbygdsutveckling, där han inspirerat privata skogsägare att få maximal nytta av sin skog.

Håkan har dessutom ett stort intresse för trädgårdsskötsel och driver vid sidan om undervisningen en plantskola för frukt- och prydnads träd.