Vårt arbete med Demokratistegen

Vi är väldigt stolta över att vara en del av pilotprojektet “Demokratistegen” som leds av Forum för levande historia,  där den svenska modellen av Dembra utvecklas. Här förklarar vi vad Dembra och Demokratistegen är.

Vad är Dembra ?

Dembra står för ”Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder” och erbjuder norska skolor och lärarutbildningar stöd och kompetensutveckling i demokratistärkande arbete. Över hundra skolor i Norge har genomfört den arbetsmodell som Dembra tillhandahåller och som har tagits fram av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) på uppdrag av norska myndigheter. Den forskningsbaserade utgångspunkten är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin, såsom gruppfientlighet och extremism, är en demokratisk kultur baserad på inkludering och kritiskt tänkande.

Dembra i Sverige: Demokratistegen

I samverkan mellan Forum för levande historia och Skolverket har Dembra provats i Sverige. Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt där pedagoger från Forum för levande historia vägledde Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Under hösten 2022 startade ytterligare tre pilotprojekt på Västerbottens folkhögskola och Birka folkhögskola. Arbetet med Dembra-piloterna har varit en viktig del i att utveckla den svenska modellen Demokratistegen som vänder sig till skolan och folkbildningen. Från och med 2024 kommer Dembra att ersättas av Demokratistegen i Sverige.

Du kan läsa mer om det arbete som görs i vårat grannland Norge här: Dembra Norge

 

IMG_2256

“Med Demokratistegen stärker vi som folkhögskola vårt redan ambitiösa arbete med demokrati och allas lika värde”

– David Malmliden, samordnare för Birka Folkhögskolas arbete med Demokratistegen.