Spelutveckling

Spelutveckling är kursen för dig som vill skapa egna dataspel. Datorspelsbranschen växer snabbt just nu och vi kan ge dig kunskap som öppnar många nya dörrar.

Från skiss till slutprodukt

Det är en praktisk och kreativ kurs där du får utveckla och fördjupa ditt intresse för dataspel. Du får lära dig grunderna inom design, grafik och programmering. Du får inblick i hela produktionskedjan från skissarbete till slutprodukt. Kursen är en ettårig konstnärlig utbildning som ges på heltid.

Du rustas för jobb i branschen

Kursen innehåller både individuella uppgifter och projekt där du får skapa fungerande dataspel enligt samma arbetsgång som används av kommersiella spelstudios, tillsammans med dina kurskamrater. Vi ger dig verktygen för ett framtida jobb inom datorspelsbranschen, antingen som medarbetare i ett redan etablerat spelteam, eller på egen hand som spelutvecklare i ditt egna spelföretag.

Efter genomförd kurs har du tillägnat dig bred kunskap och djup insikt i alla de arbetsuppgifter som förekommer inom ett modernt spelföretag. Det är en stor fördel oavsett om du hittar ett speciellt område som du vill fördjupa dig i genom fortsatta studier, eller om du vill skaffa dig en solid grund för att bemästra alla områden i sann oberoende indie-tradition.

Ansökan till utbildningen är stängd just nu

Mer om utbildningen

Du studerar på heltid med “inneveckor” på skolan varvat med distansundervisning. Vid den skolförlagda undervisningen fokuserar vi på praktiska övningar och samarbete med klasskamraterna. Under distansundervisningen sitter du hemma med din egen dator och har aktiva lektioner via Microsoft Teams. I kursen finns utrymme för 4 veckors praktik på ett företag i spelutvecklingsbranschen. Du ordnar själv praktikplats. I kursen ingår även 2 projektveckor där du som deltagare tillsammans med dina klasskamrater utvecklar era spelidéer.

OBS: För att kunna delta i distansundervisningen så krävs adekvat utrustning som kamera till datorn och fungerande mikrofon.

Ansvarig lärare: Lars Alnesjö

 

 1. Kursinnehåll och mål spelutveckling

  Kursinnehåll

  • Spelutvecklingsprocessen
  • Spelets delar (element)
  • Spelhistoria
  • Normer och könsroller
  • Maya LT
  • Unity 3D
  • Substance Painter
  • Speldesign
  • Grunderna i animation
  • Ljud och musik
  • Produktion av gemensamma spelprojekt
  • Företagsekonomi
  • Kommunikation
  • Praktik på spelutvecklingsföretag

  Mål

  Efter utbildningen ska deltagaren

  • ha tillräckliga kunskaper för att producera datorspel
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna ingå som medarbetare i ett redan etablerat spelteam
  • ha tillräckliga kunskaper för att starta upp en egen spelstudio
  • kunna gå vidare med fortsatta studier inom spelutveckling
 2. Behörighetskrav spelutveckling

  Du ska ha fyllt 18 år och ha egen dator som är anpassad för spel och gärna en kvalificerad bärbar dator som tas med till Birka vid inneveckor.

 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader spelutveckling

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se. Observera att du kan få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

  Studiekostnader

  Serviceavgift 300 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

.

Kaleidoskop