Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Att studera på Birka folkhögskola innebär mer än bara ämnesstudier. Här finns gemenskap, närhet till lärarna och utvecklande möten med andra kursdeltagare på skolan. Studietiden hos oss ger dig även goda möjligheter till personlig utveckling och allmänbildning för framtiden.

Kurslängd

För dig som har grundskola eller påbörjad gymnasieutbildning krävs 1-3 års heltidsstudier.

Startdatum: 28 augusti 2023

Kom ihåg att bifoga alla handlingar i din ansökan, det gör att vi kan behandla din ansökan fortare. Om det är fler sökande än det finns platser så görs ett urval bland de sökande som uppnår grundkraven (skickat in betyg från tidigare utbildning, personbevis, personligt brev). I urvalet prioriteras de som har störst behov av att läsa allmän kurs.

Intresseanmälan, Allmän kurs

Har du funderingar om att söka till Allmän Kurs på Birka så kan du ställa din fråga här så kontaktar vi dig. Vi kan även hjälpa dig med din ansökan.

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.
 1. Kursinnehåll och mål Allmän kurs

  Mål

  Att du genom studier och deltagande ska

  • utveckla dig själv som människa med stärkt självkänsla
  • bli mer ansvarstagande och aktiv i samhället
  • lära känna människor, samhället och världen bättre
  • få ökade kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning
  • få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet
  • få behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet

  Kursinnehåll

  • Matematik
  • Svenska
  • Engelska
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Handledd studietid
  • Klasstid
  • Gemensamma aktiviter med skolan
  • Valbar fördjupning
 2. Behörighetskrav Allmän kurs

  Behörighetskrav

  • Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har gått klart grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium.
  • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst 12 månader bakåt i tiden.
 3. Studieomdöme och omfattningskrav

  Studieomdöme istället för betyg

  På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av hela din studieförmåga enligt en skala från ett till fyra. När du slutar får du ett skriftligt omdöme. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla lärare och vi tittar då på följande faktorer:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  • Social förmåga

  Omfattningskrav

  För att folkhögskolans ska ge intyg för att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla omfattningskravet, det vill säga krav på att du ska studera en viss tid. Tiden är olika för olika deltagare beroende på om de har studerat eller jobbat tidigare.

 4. Närvarokrav Allmän kurs

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

 5. Studiemedel och studiekostnader Allmän kurs

  Studiemedel

  Du söker studiemedel via www.csn.se
  Du som har svenska som andra språk söker studiemedel på grundskolenivå för det första studieåret (förberedelseåret) därefter på gymnasienivå för de resterande åren.

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Kajsa Pataneat

Kajsa Pataneat

Det var som att komma hem! Birka var min chans till att forma min framtid som jag ville ha den och jag kommer aldrig glömma min tid där! Fortsätt läsa.

Marcus Eriksson

Marcus Eriksson

Tiden på Birka har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en andra chans att göra det jag verkligen vill. Fortsätt läsa.

Fördjupningar

Förutom att läsa de ämnen du saknar behörighet i så ingår det en fördjupningskurs i dina studier. Fördjupningskursen har du två eftermiddagar i veckan, vilket ger dig bra med tid för att fördjupa dig i ett intresse du redan har, eller pröva något nytt som du är nyfiken på. Fördjupningarna är ofta praktiska ämnen där du får utlopp för din kreativitet.

 

Studier som passar dig

Undervisningen på allmän kurs utgår från dina förkunskaper och erfarenheter. Genom att samarbeta och samtala i små grupper lär vi känna både varandra och oss själva, därför är närvaro och ett aktivt deltagande nödvändigt. Vi blandar lärarledda lektioner med praktiskt arbete, studiebesök, projektarbeten, friluftsdagar och har ofta gemensamma aktiviteter med övriga linjer på skolan.

Vi gör ett förslag på studieplan baserat på din tidigare skolgång och erfarenhet. Vi diskuterar din studieplan flera gånger under terminen och du har möjlighet att påverka dina studier. Du läser behörighetsämnen och folkhögskoleämnen tillsammans med andra.

Leende kvinna

 Gymnasiebehörigheter som krävs för yrkeshögskola

 • Matematik 1a1

 • Svenska 1

 • Svenska som andraspråk 1

 • Engelska 5

 • Samhällskunskap 1a1

 • Historia 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Naturkunskap 1a1

Gymnasiebehörigheter som krävs för universitet/högskola

 • Matematik 1a1

 • Svenska 1, 2 och 3

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Samhällskunskap 1a1

 • Historia 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Naturkunskap 1a1.

Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare på SMF och Allmän kurs

Marcus Eriksson

  Vem är du? En världsvan 27-åring som tycker om att träna, resa och äta god mat! Vad gör du idag? Jag läser läkarprogrammet vid Uppsala universitet. En dröm som gick i uppfyllelse! Vad har tiden på Birka betytt för dig? Tiden på Birka har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en andra chans att göra det jag verkligen vill. Det är inte alla människor som är studiemotiverade under gymnasietiden så att få en ny chans att… Fortsätt läsa Marcus Eriksson

Kajsa Pataneat

Vem är du? En 28-årig glad tjej med skinn på näsan! Vad gör du idag? Idag pluggar jag på Socionomprogrammet på Mittuniversitetet här i Östersund, tack vare min behörighet från Birka! Vad har tiden på Birka betytt för dig? Oj, var ska jag börja? Jag hade en stressig tid bakom mig och Birka visade sig vara precis rätt miljöombyte för mig. Det var som att komma hem! Det gick snabbt att hitta vänner och komma in i pluggandet. Jag uppskattade… Fortsätt läsa Kajsa Pataneat

 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Jag vill gå en yrkesutbildning och jobba med människor. Kan jag göra det även om jag inte blev godkänd i matten på gymnasiet? 

  På Birka finns det yrkesutbildningar både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

  Om du inte har klarat matten så är du inte direkt behörig till kurserna på eftergymnasial nivå eftersom de har gymnasiekompetens som antagningskrav. Men, det kan ändå vara en idé att söka om du skulle hitta en kurs på eftergymnasial nivå som du gärna skulle vilja gå.

  Vi bestämmer nämligen själva vilka vi tar in och de gör en samlad bedömning. Kanske är det möjligt för dig att läsa in matten vid sidan om. Kontakta oss om du har funderingar.

Ansök nu