Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Hos oss studerar du i din egen takt och vi anpassar undervisningen efter dina behov.

Gemenskap och personlig utveckling

Att studera på Birka folkhögskola innebär mer än bara ämnesstudier. Folkbildning är mer än bara studier. Det är gemenskap, närhet till lärarna och utvecklande möten med andra kursdeltagare på skolan. Studietiden hos oss ger dig även goda möjligheter till personlig utveckling och allmänbildning för framtiden. Vi erbjuder olika fördjupningar parallellt med dina ämnesstudier. Det kan vara ämnen som musik, hantverk och internationalisering där du får lära dig mer om EU och världspolitik.

Kurslängd och ansökan

För dig som har grundskola eller påbörjad gymnasieutbildning krävs 1-4 års heltidsstudier. I ansökan behövs det ett personbevis som du kan beställa kostnadsfritt via denna länk:

Skattemyndigheten, personbevis

Har du skyddad identitet? Sök via denna blankett: Ansökan vid skyddad ID

Sista ansökningsdag för Allmän kurs är 31/5  (Allmän kurs fortsatta studier – 1/5)

ANSÖK HÄR

Intresseanmälan, Allmän kurs

Har du funderingar om att söka till Allmän Kurs på Birka så kan du ställa din fråga här så kontaktar vi dig. Vi kan även hjälpa dig med din ansökan.

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.

 

 1. Kursinnehåll och mål Allmän kurs

  Mål

  Att du genom studier och deltagande ska

  • utveckla dig själv som människa med stärkt självkänsla
  • bli mer ansvarstagande och aktiv i samhället
  • lära känna människor, samhället och världen bättre
  • få ökade kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning
  • få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet
  • få behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet

  Kursinnehåll

  Fördjupningar

  Förutom att läsa de ämnen du saknar behörighet i så ingår det en fördjupningskurs i dina studier. Fördjupningskursen har du två eftermiddagar i veckan, vilket ger dig bra med tid för att fördjupa dig i ett intresse du redan har, eller pröva något nytt som du är nyfiken på. Fördjupningarna är ofta praktiska ämnen där du får utlopp för din kreativitet.

  Gymnasiebehörigheter som krävs för yrkeshögskola

  • Matematik 1a1
   Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
   Engelska 5
   Samhällskunskap 1a1
   Historia 1a1
   Religionskunskap 1
   Naturkunskap 1a1

  Gymnasiebehörigheter som krävs för universitet/högskola

  • Matematik 1a1
   Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1,2 och 3
   Engelska 5 och 6
   Samhällskunskap 1a1
   Historia 1a1
   Religionskunskap 1
   Naturkunskap 1a1.

   

 2. Behörighetskrav Allmän kurs

  Behörighetskrav

  • Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har gått klart grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium.
  • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst 12 månader bakåt i tiden.
 3. Studieomdöme och omfattningskrav

  Studieomdöme istället för betyg

  På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av hela din studieförmåga enligt en skala från ett till fyra. När du slutar får du ett skriftligt omdöme. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla lärare och vi tittar då på följande faktorer:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  • Social förmåga

  Omfattningskrav

  För att folkhögskolans ska ge intyg för att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla omfattningskravet, det vill säga krav på att du ska studera en viss tid. Tiden är olika för olika deltagare beroende på om de har studerat eller jobbat tidigare.

 4. Närvarokrav Allmän kurs

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

 5. Studiemedel och studiekostnader Allmän kurs

  Studiemedel

  Du söker studiemedel via www.csn.se
  Du som har svenska som andra språk söker studiemedel på grundskolenivå för det första studieåret (förberedelseåret) därefter på gymnasienivå för de resterande åren.

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

 6. Läsårstider

  De aktuella läsårstiderna finner du här: Läsårstider

  Önskar du veta mer om de aktuella ansökningstiderna finner du informationen här: Ansökan

Introduktion till Allmän kurs

“Är Allmän kurs för mig ?” 

Vi kan erbjuda dig fyra veckor då du får vara med och mjukstarta din utbildning. Under dessa veckor deltar du i all undervisning helt på dina egna villkor och har en nära kontakt med vårt deltagarstödsteam – ett team som finns på plats för att du ska få bästa möjliga förutsättningar på skolan.

Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

DSC07264

Emelie Moén

Emelie studerade på Allmän kurs hos oss i fyra år, och fick mycket bättre självförtroende.  Fortsätt läsa.

Marcus Eriksson

Marcus Eriksson

Tiden på Birka har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en andra chans att göra det jag verkligen vill. Fortsätt läsa.

Anders Nylén

Anders Nylén

Lärare i religion, matte och fördjupning internationalisering på Allmän kurs
Eiler Lindh

Eiler Lindh

Lärare i samhällskunskap och historia på Allmän kurs
Emil Skagerlid

Emil Skagerlid

Lärare i samhällskunskap och historia på Allmän kurs
Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare i fördjupning internationalisering på Allmän kurs samt koordinator för Erasmus +
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Jag vill gå en yrkesutbildning och jobba med människor. Kan jag göra det även om jag inte blev godkänd i matten på gymnasiet? 

  På Birka finns det yrkesutbildningar både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

  Om du inte har klarat matten så är du inte direkt behörig till kurserna på eftergymnasial nivå eftersom de har gymnasiekompetens som antagningskrav. Men, det kan ändå vara en idé att söka om du skulle hitta en kurs på eftergymnasial nivå som du gärna skulle vilja gå.

  Vi bestämmer nämligen själva vilka vi tar in och de gör en samlad bedömning. Kanske är det möjligt för dig att läsa in matten vid sidan om. Kontakta oss om du har funderingar.

Ansök nu