Elvira har gått Birkas Behandlingspedagogutbildning och sedan påbyggnadsutbildningen Beroendeterapeut. Hon har sedan dess arbetat som socialpedagog, boendestödjare, kurator, verkställare, behandlare och klientansvarig terapeut, och varvat det med att återvända till Birka för att utbilda.

Elvira blev heltidsanställd som lärare på Birkas Socialpedagogutbildning 2023, där hon huvudsakligen undervisat i MI, behandling, beroende, psykisk ohälsa, grupprocess, kriminalitet och våld i nära relation. Från läsåret 24/25 tar Elvira över som utbildningsansvarig på vår Beroendeterapeututbildning.