Sedan mitten av nittiotalet har Lars jobbat med spelutveckling. Det första spelet han skapade hette Gilbert Goodmate and the Mushroom of Phungoria. Sedan dess har passionen för spel och spelutveckling varit väldigt stark. Lars är känd för sin lyhörda pedagogik, där alla deltagare känner sig sedda när han undervisar.

Lars är även gitarrist sedan lång tillbaka och har studerat jazzimprovisation på Skurups folkhögskola. Han är även utbildad 3D-grafiker I Stockholm.