Birka Folkhögskola väljer att förstärka sitt utbud med en ny utbildning, Hållbar projektledning. Utbildningen ska ge människor verktyg att driva egna projekt inom hållbarhet och kunna göra förbättringar i världen.

I höst startar det en helt ny utbildning på Birka Folkhögskola. En utbildning som inte bara skapar möjligheter för människorna som kommer att läsa utbildningen, utan för hela världen. Förhoppningen är att det under nästa år ska starta flera olika projekt och event som ska sträva mot en hållbar värld. Utbildningen har sin kärna i FNs globala mål, Agenda 2030.

”Vi har sett efterfrågan på att människor vill göra skillnad i världen, men vet inte i vilken ände man ska börja”. säger läraren Kajsa Uvenberg
Kajsa har själv erfarenhet av ämnet, bland annat har hon gett ut en fotobok som barnen i Kibera, ett slumområde i Kenya, har fotat. Inkomsterna skänktes direkt tillbaka till fritidsgården där barnen umgicks.

28 augusti kommer utbildningen att starta på Birka och förväntningarna på utbildningen är hög både bland lärare och elever.
”Vår nya utbildning ger människor möjlighet att göra något de brinner för, samtidigt som de får en projektledarutbildning med sig som idag är en efterfrågad roll i samhället”. säger rektorn Torgny Rödin
Torgny berättar också att de på skolan har arbetat i snart ett år för att få fram utbildningen, bland annat har hela skolan varit med och tillsammmans filat på innehåll, namn på utbildningen och marknadsföring.

”Man kan säga att vårt första projekt för att göra världen lite bättre har varit att skapa den här utbildningen.” fyller Kajsa i.

 

Läs mer om utbildningen