Michel Kowalski är 33 år och kommer från Helsingborg. Han har studerat Spelutveckling hos oss i ett läsår.

Hur vill du beskriva utbildningen?

“Utbildningen är väl genomtänkt och vi fick ta del av spelets alla delar, från idé till färdig produkt. Platsträffarna på Birka är guld värda, för där finns tillfälle att “brainstorma” grymma idéer. Läraren Lars är oerhört kompetent och tar sig verkligen tid att hjälpa varje elev” säger Michel.

Vad har varit mest givande?

“Att testa på samtliga delar inom spelutveckling och därmed få inblick i vilket segment man vill rikta in sig på. Kursen är även anpassad för att efter avslutad utbildning kunna starta eget företag” säger Michel.

Gick det bra trots små förkunskaper?

“Mina kunskaper inom spelutveckling eller IT överlag var nästintill obefintliga. Men det visade sig vara ett korrekt beslut att söka denna kurs, då kunskapsnivån på deltagarna varit så spridd att vi kunnat lära oss av varandra. Gemenskapen som skapas i klassrummet är obeskrivlig och något jag värdesätter högt” berättar han.

Hur var det att studera på distans?

“Att studera på distans har varit väldigt givande då allt material spelas in och kan ses vid senare tillfälle. Vissa dagar kunde man få förhinder, men då visste man att lektionen spelades in, och behövde inte känna någon stress” berättar Michel.

Hur ser framtiden ut?

“Jag kommer att fortsätta inom spelutveckling på egen hand för att få mer kunskaper och därefter starta eget bolag med några klasskamrater. Utbildningen ger oss bra förutsättningar för en framtida yrkesroll inom spelbranschen” avslutar Michel.