Introduktionsår Jazz

Introduktionsår Jazz är för dig som spelar ett instrument men är nybörjare inom jazzmusik. Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi med en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Kurslängd

Startdatum: 28 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 10 april 2023

Denna utbildning är på gymnasienivå, liksom de flesta musiklinjer på folkhögskolor, och lämpar sig för dig som spelar ett instrument men är nybörjare inom jazzmusik.

 

 1. Kursinnehåll och mål Jazz introår

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument
  • Workshop
  • Solfege
  • Rytmik
  • Masterclass
  • Jazzgehör/Jazzteori
  • FreeVoicings (jazzsångare)
  • Kulturmöte
  • Klasstid
  • Projektveckor
  • Studieresa

  Tillval

  Körsång, ergonomi, amerikansk folkmusik, free voicings, mental träning, folkmusik, arrangering, notläsning.

  Mål

  • Ha grunderna i att musicera inom jazzgenren
  • Kunna söka in till jazzutbildningen på Birka Folkhögskola
 2. Hur går ansökan till?

  Du ansöker genom att skicka in

  • Personligt brev
  • 2 låtar
  • Betyg
  • Personbevis

  Skicka en till två låtar där du spelar på ditt instrument/sång till +46 70-364 71 96 eller till Marcus Eklund. Kvaliteten på inspelningen har ingen betydelse. Självklart behandlar vi film och ljud under sekretess.

  Vi ser det även som positivt om du deltar i de digitala ansökningsdagarna i april. Du behöver inte provspela under dagarna, men får möjligheten att träffa oss som jobbar och studerar här nu, prova på några lektioner och uppleva vår fina miljö.

 3. Behörighetskrav Jazz introår

  • 18 år fyllda.
  • Fullgjort gymnasium.
  • Ha erfarenhet på ditt instrument inom andra genrer.
  • Kunna ditt instrument på en grundlig nivå.
  • Önskan att lära dig jazzens språk, historia och att improvisera.

 4. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 5. Studiemedel och studiekostnader Jazz

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se. Observera att du kan få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 800 kronor per termin tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

Anders Löfberg

Åren på Birka har varit ovärderliga för mig. Jag kan nog säga att de var två av de bästa och mest utvecklande åren av mitt liv. Fortsätt läsa

Sunniva Brynnel

Tiden på Birka har betytt mycket! Jag fick till mig en väldigt avslappnad och skön inställning till improviserad musik. Fortsätt läsa.

 

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

 1. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad behöver jag skicka med i min ansökan?

  Det är olika för olika utbildningar men oftast betyg, personbevis för studier och personligt brev. Mer detaljerad information finns under respektive utbildning på vår hemsida.

Ansök nu