22-23 mars Under två dagar bjuder Birka Folkhögskola in till Ledardagar. Årets tema är jämställdhet, genus och normkritik. Dagarna är fyllda med föreläsningar och workshops tillsammans med inbjuda gäster. Ledardagarna är för dig som är studerande på någon av Birkas yrkesutbildningar, yrkesverksamma ledare, ideella ungdomsledare, ansvariga chefer och politiker med ansvar över fritidsgårdar/mötesplatser och för dig som anställd inom regional utveckling Region JH.   Program Torsdag 22/3: Make Equal Fredag 23/3: Lås upp- Mångkulturellt Centrum   Läs mer