Deltagarstöd

För oss på Birka är det viktigt att varje deltagare får så goda förutsättningar som möjligt att genomföra sina studier. Birkas deltagarstödsteam har som mål att stötta deltagare under hela studietiden på Birka. Delatagarstödsteamet består av studie- och yrkesvägledare, biträdande rektor, servicechef, deltagarstödjare samt kurator med specialpedagogiska uppdrag. Tillsammans stöttar vi våra deltagare och pedagoger i den vardagliga verksamheten så att studiemiljön ska fungera så bra som möjligt. Vi startar varje termin med att genomföra hälsodeklarationer och pedagogiska intervjuer för att kartlägga behov och utifrån det erbjuda handledning, stöd och/eller hjälpmedel i klassrummet, anordna studiestöd i grupp eller enskilt, erbjuda individuella samtal och tid för att planera och organisera studier.

Deltagarstödsteamet arbetar för att:

  • Tillgängliggöra utbildning och stödja deltagarnas utveckling mot utbildningens mål
  • Främja den fysiska, psykiska och psykosociala hälsan på skolan
  • Främja en trygg arbetsmiljö för alla deltagare och personal på Birka folkhögskola

Teamet består av vår kurator Kristina Gruvelgård, deltagarstödjaren Victor Noori Thofelt, biträdande rektor Mattias Nordqvist , servicechef Carina Blad och Kajsa Uvenberg som är studie- och yrkesvägledare på Birka. Har du frågor ? Behöver du stöd? Tveka inte att höra av dig.