Klassisk Musik Eftergymnasial

Genom att uppmuntra nyfikenhet, eget skapande och ansvar vill vi inspirera till hängivenhet,  självutveckling och det livslånga lärande ett liv som musiker innebär. Hos oss kan du studera bland annat piano, gitarr, klassisk sång, violin, cello, tvärflöjt, klarinett och blockflöjt.

Projektarbete och konserter

Denna utbildning är på eftergymnasial nivå, och lämpar sig för dig som ligger på en högre teknisk och konstnärlig nivå i ditt musicerande. Du ska som deltagare ha en egen motivation, kunna bedöma dig själv, ha en vilja till utvecklas och upptäcka nya sätt att utrycka sig med musiken.

Utbildningen innehåller ett eget projektarbete. Detta kommer att dokumenteras i form av loggbok, video, inspelning eller konsert. Presentation av arbetet sker två gånger per termin samt genom en egen konsert vid läsårets slut.

Kreativa workshops och konserter

Förutom undervisning, övning och obligatoriska uppspelningstillfällen består läsåret, bland annat, av lektionstid med gästlärare, konserter och workshops med professionella musiker. Vi har även ett återkommande projekt där Birkas tre inriktningar – klassisk/jazz/folkmusik – möts över ett gemensamt tema. Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför skolan. Förutom de traditionsenliga jul och vårkonserterna spelar den klassiska profilen på andra ställen under året. Konsertverksamheten är en viktig del av utbildningen.

ANSÖK HÄR

Har du skyddad identitet? Sök via denna blankett: Ansökan vid skyddad ID

Intresseanmälan Musikutbildningar

Är du intresserad av utbildningen, men har frågor innan du ansöker? Kontakta oss, så svarar vi så snart som möjligt! (OBS: detta är alltså inte den "riktiga" ansökan.)

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 1. Kursinnehåll och mål Klassisk musik EG

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument, 50 min/vecka enskild lektion. Anpassad individuell undervisning i teknik, repertoar och gestaltning.  
  • EG Block, (entreprenörskap, instudering/repertoar, repetition, forskningsprojekt, konsert)   
  • Kammarmusik, 120 min/vecka. Ensemblehandledning, 120 minuter, masterclass-upplägg eller handledning av enstaka ensemblegrupper. Deltagaren lär sig om repetitionsmetodik, samspel i olika ensembleformer och gestaltning.
  • Musikteori, 60 min/vecka. Orienterande grundkurs i musikteori. Grundtanken är att teorin låter oss sätta namn på och förklara det vi ser i en notation eller hör i ett stycke musik.
  • Gehör, 60 min/vecka. Orienterande grundkurs i gehör. Grundtanken är att gehöret ger oss redskap att utföra den notation vi ser och förmågan att minnas och reproducera ett stycke musik. År två av utbildningen innebär att fokuset skiftar till att deltagaren, efter avslutad kurs, ska ha goda möjligheter att klara ett antagningsprov på musikhögskola eller liknande. Innehållet anpassas därefter och blir också mer individuellt.
  • Improvisation, 60 min/vecka. Grundläggande färdigheter i att improvisera.  Undervisningen sker i gemensamma grupplektioner. Diskussion om de olika tekniker, idéer, stilar och former som kan utgöra en improvisation. 
  • Outreach, 60 min/vecka. Diskussion, analys och övningar som handlar om hur vi bättre når publiken med klassisk musik.  
  • Ergonomi, 90 min/vecka. Kroppens byggstenar i samspel: Basal kroppskännedom, tonus, hållning, mittlinjen, balans mellan höger och vänster sida, anatomi, skelett, muskler, leder, andning, an och avslappning, handmassage, frigörande övningar, dans. Reflektioner över deltagarens musicerande utmaningar och möjligheter.
  • Musiklyssning, 60 min/vecka. En utforskning av den klassiska repertoaren, vald utav tio århundraden av musik. Vikt läggs vid kopplingen mellan musik och samhälle samt musikens utformning och funktion
  • Musikhistoria, 60 min/vecka. Övergripande genomgång av den västerländska klassiska musikens olika epoker.  
  • Ackompanjemangsresurs, 25 min/vecka. Deltagare med ett melodiinstrument eller sång som huvudinstrument spelar tillsammans med Birkas pianolärare. Tillsammans spelar de den del av deltagarens repertoar som kräver ackompanjemang.
  • Projektvecka. Gästlärare, olika teman varje år. Specialschema, gemensamt för hela musiklinjen. Exempel på tidigare projekt är improvisationsteater, världsmusikensemble, Johan Sebastian Bach.
  • Kammarkör och projektkör, 75 min/vecka. Kammarkören löper under hela läsåret och är en mindre kör/vokalensemble som har målet att skapa en god körklang och en lyssnande ensemble som jobbar på djupet med sina tolkningar. Inför lucia, julkonsert och vårkonsert utgör kammarkören stommen i musikutbildningarnas projektkör. Denna kör är större och tar sig, mestadels, an dessa högtiders traditionella repertoar.
  • Masterclass, 120 min/vecka.
  • Turnévecka. I början av vårterminen åker alla deltagare ut på en turnévecka. Denna vecka planerar, bokar och genomför du, tillsammans med övriga deltagare. 
  • Studieresa. En vecka under vårterminen. Deltagarna har under året spelat ihop pengar under konsertverksamhet (Lucia, offentliga konserter och evenemang). Elevföreningen har hand om budgeten. Deltagarna väljer tillsammans ett passande resmål för studiesyfte. Tidigare resor har gått till bl. a. Riga, Berlin och Trondheim. Deltagarna sköter själva bokningar och programläggning för denna vecka.
  • Gästlärare
  • Hela Birka. 3-6 tillfällen per år genomförs gemensamma program på skolan, eller annan plats, för alla studerande. Det kan vara brandövning, friluftsdag, julpyssel, mm. Syftet är att våra studerande ska i blandade grupper lära känna andra med varierande erfarenheter

  Tillval

  Ergonomi, amerikansk folkmusik, mental träning, folkmusik, arrangering, notläsning.

  Mål

  Efter genomförda studier har du

  • Fått ökad kunskap inom ensemblespel, interpretation och klassisk improvisation
  • Fördjupad kunskap inom instrument eller sång
  • God kunskap kring musikteori och musikhistoria
  • Genomfört ett projektarbete
 2. Provspelning klassisk musik

  Provspelning

  Bifoga inspelningar av två klassiska musikstycken av olika karaktär i din ansökan.  Inspelningen behöver inte vara av professionell kvalitet, ljud och bild ifrån smartphone duger gott!  Du kallas sedan till en ansökningskurs. Denna kurs innehåller inte något uppspelningsmoment. Du har istället lektioner med oss på plats här på Birka. Detta gör vi för att skapa oss en uppfattning om dig och för att du ska se hur vi och utbildningen är. Mer info om ansökningskursen kommer närmare det aktuella datumet.

  Du som inte kan vara på plats på ansökningskursen är hjärtligt välkommen att närvara på en digital sökningsdag. Den dagen innehåller en digital rundvandring och olika lektionsmoment i form av föreläsningar med våra lärare. Mer info om digitala ansökningskursen får du via mail efter inskickat antagningsprov.

 3. Behörighetskrav Klassisk musik EG
  • 18 år fyllda
  •  Fullgjort Gymnasium
  •  Du ska ligga på en relativt hög teknisk och konstnärlig nivå i ditt musicerande.
 4. Ansökan & antagning Klassisk EG

  Ansökan

  Birkas musikutbildningar startar på höstterminen varje läsår. Ansökningen öppnar i januari
  och den gör du digitalt. När vi har behandlat din ansökan kommer du att motta ett mail från
  oss med vidare instruktioner om antagningsprocessen.

  Antagning och provspel

  Bifoga inspelningar av två klassiska musikstycken av olika karaktär i din ansökan.  Inspelningen behöver inte vara av professionell kvalitet, ljud och bild ifrån smartphone duger gott!  Du kallas sedan till en ansökningskurs. Denna kurs innehåller inte något uppspelningsmoment. Du har istället lektioner med oss på plats här på Birka. Detta gör vi för att skapa oss en uppfattning om dig och för att du ska se hur vi och utbildningen är. Mer info om ansökningskursen kommer närmare det aktuella datumet.

  Du som inte kan vara på plats på ansökningskursen är hjärtligt välkommen att närvara på en digital sökningsdag. Den dagen innehåller en digital rundvandring och olika lektionsmoment i form av föreläsningar med våra lärare. Mer info om digitala ansökningskursen får du via mail efter inskickat antagningsprov.

 5. Närvarokrav och intyg

  Närvarokrav och intyg

  Att studera på folkhögskola förutsätter ett aktivt deltagande.
  På samtliga utbildningar gäller ett närvarokrav på minimum 80%. Skolan rapporterar till CSN två gånger per läsår och då kontrollerar vi att du följer sin studieplan, dvs att du når dina studiekrav som planerat.
  Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.
  Efter fullförda studier får du ett studieintyg.

 6. Studiemedel och avgifter musikutbildningar (EG)

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå och du söker studiemedel via www.csn.se. Observera att du kan få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

  Avgift

  Utbildningen är avgiftsfri men det tillkommer en serviceavgift på 800kr per termin. Serviceavgiften avser studerandeförsäkring, utskrifter/kopior och visst studiematerial.

  OBS! Efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier

 7. Läsårstider /viktiga datum

  De aktuella läsårstiderna finner du här: Läsårstider

  Önskar du veta mer om de aktuella ansökningstiderna finner du informationen här: Ansökan

   

Hittade ingen personal som matchar.

Ansök nu