Sommarkursen om skog

Är du skogsägare, blivande skogsägare eller allmänt intresserad av skog och skogsskötsel? Då är detta definitivt sommarkursen för dig!

OBS: ansökan till denna kurs är stängd

Kursens innehåll

Vår skogslärare Håkan Schüberg leder en spännande fältkurs, där vi besöker olika typer av skog och diskuterar flitigt. Hur hanterar man olika typer av skogsbestånd på bästa sätt och hur uppnås uppsatta mål? I möjligaste mån kommer kursdeltagarnas egen skog att besökas.

Kursdeltagarna kommer att få i uppgift att välja ut tre olika bestånd på sin mark.

  • Ett bestånd /plats där deltagaren tycker om att vara.
  • Ett bestånd där något har gått fel
  • Ett bestånd där det är ett problem som behöver få en lösning.

Om deltagaren har studerat Skogsutbildning för skogsägare och då tagit med klasskamraterna till sig skog, så kan man med fördel redovisa vad som hänt. Vi kommer även att diskutera naturhänsyn på kursen.

OBS: du måste inte äga egen skog för att delta.

Kurstider

V 26: 24-28 juni.

Antal deltagare

15 stycken

Administrativ avgift

I den administrativa avgiften på 2900 kronor inkl. moms ingår fika och lunch.

Kursledare

Håkan Schüberg, som till vardags undervisar på Birkas Skogsutbildning för skogsägare.

Birkas lärare Håkan vid en björk

Boende

Administrativ avgift för kursen, boende och helpension under veckan blir totalt 5200kr. 

Om du önskar logi så anger du detta i din ansökan till sommarkursen.

Då vi har ett begränsat antal dubbelrum, kontakta Carina Blad (carina.blad@birkafolkhogskola.se) för att kontrollera tillgång.

 

LÄS MER OM VÅRT BOENDE

Birka rum 72 dpi

Avbokning

Fram till 27 maj kan du avboka din plats och få tillbaka kursavgiften.

Fullbokad kurs

Vi gör såklart allt för att alla som anmäler sig ska få en plats på kursen. Om kursen skulle vara fullbokad så ställs du i kö på vår reservlista.

Inställd kurs

Vi har rätten att senast två veckor innan kursstart ställa in kursen om vi inte fått tillräckligt många deltagare. Självklart får du då tillbaka hela avgiften.